Atgādinam, ka atrašanās uz ledus ir bīstama

ledusŠ.g. pirmajos mēnešos Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā saņemti vairāki izsaukumi par to, ka uz ledus atrodoties bērni. Viens no pēdējiem izsaukumiem ir noticis 20.februārī. Ierodoties izsaukuma vietā tika konstatēts, ka pa ledu zem Jaunā tilta pastaigājas bērni, kas, kā vēlāk tika noskaidrots, bija 4.klases skolēni.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija atgādina bērniem un viņu vecākiem, ka atrasties uz ledus ir bīstami. Šī bīstamība palielinās īpaši pavasarī, kad gaisa temperatūra paaugstinās un ledus sāk kust. Vecāki aicināti veikt audzinoša rakstura pārrunas ar bērniem, atgādinot par dzīvībai bīstamām situācijām, kā arī par drošību, atrodoties ārpus mājām.

Likumdošana paredz dažādus noteikumus kā vecākiem, tā arī bērniem dažādās vecuma grupās. Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi nosaka, ka bērni līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst atrasties uz ielas no plkst.22:00 līdz plkst.6:00 rītā. Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likums aizliedz atstāt bērnus līdz 7 gadu vecumam vienus pašus bez pieaugušā klātbūtnes vai personas, kas ir ne jaunāka par 13 gadiem, klātbūtnes. Par bērna, kas nav sasniedzis 7 gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25Ls. Persona vecumā no 14 – 18 gadiem nes atbildību par savu rīcību un tai, par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, var tikt piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, kā to paredz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. Vecāki ir atbildīgi par savu nepilngadīgo bērnu rīcību, tāpēc viņiem var tikt piemēroti dažāda veida soda mēri, sākot ar brīdinājumu un beidzot ar naudas sodu līdz 50Ls.

Tuvojoties siltākam laikam bērni vairāk laika pavada ārpus mājām. Vecākiem būtu jāpārrunā ar bērniem uzvedības normas un drošības noteikumus atrodoties gan uz ielas, gan sabiedriskās vietās. Profilaktiskas pārrunas ļaus pasargāt bērnu veselību un drošību, kā arī ievērot likumā paredzēto atbildību.