Brīdinājums ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem

LPPP_logoLiepājas pilsētas Pašvaldības policija aicina ēku īpašniekus un apsaimniekotājus pievērst uzmanību saviem īpašumiem sakarā ar sniegu un lāstekām uz jumtiem. Sakarā ar to, ka laika prognozes norāda to, ka gaisa temperatūra pieturēsies virs 0 grādiem, aktuāla kļūst problēma, kad sniegs sāk kust un līdz ar to krist no jumtiem, tādējādi apdraudot garāmgājējus. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija aicina savlaicīgi novērst sniega krišanas draudus. Ja šī problēma netiks risināta, tiks uzsāktas administratīvās lietvedības pēc Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.34 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 21.2.punkta, kas nosaka, ka par ēku/būvju uzturēšanu atbild tās īpašnieks vai valdītājs, kuru pienākums ir notīrīt sniegu un ledu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, likvidēt lāstekas, nepieļaut sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju vai trešo personu īpašuma (t.sk. transportlīdzekļu) drošība, nepieciešamības gadījumā norobežot bīstamo (darba) zonu. Par šī punkta neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par saistošo noteikumu pārkāpšanu, fiziskai personai līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskai personai – līdz vienam tūkstotim četri simti euro.