Būsim prātīgi ar pirotehniku

LPPP_logoTuvojoties svētkiem, kuros ir populāra dažādu raķešu un petaržu izmantošana, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija atgādina, ka jābūt uzmanīgiem ar pirotehnikas lietošanu. Svarīgi ir atcerēties, ka pirotehnikas izstrādājumus nedrīkst lietot, ja tā var nodarīt kaitējumu citām personām un to īpašumiem, kā arī to nedrīkst lietot cilvēku pūlī, kā arī alkohola un citu apreibinošo vielu iespaidā.
Dažādu pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu regulē Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums, kas nosaka, ka fiziskām personām ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot pirotehniskos izstrādājumus atkarībā no to klasēm:
– 1.klases uguņošanas ierīces ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskajai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu,
– 2.un 3.klases uguņošanas ierīces, T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 klases pirotehniskos izstrādājumus ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskajai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu,
– uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuru pamatefekts ir sprādziena troksnim līdzīga trokšņa radīšana (petardes un to prototipi), atļauts iegādāties, glabāt un izmantot medībās personām, kuras saņēmušas mednieka apliecību.
Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, par pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Būsim prātīgi un pavadīsim svētkus mierīgi.