CASCADE projekta Vidusposma pārskats

CASCADE – Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību – ir unikāls un inovatīvs projekts, lai uzlabotu sabiedrības noturību pilsētās, kā arī vispārējo makroreģionālo noturību krīzes situācijās. CASCADE apvieno civilās aizsardzības speciālistus un klimata pārmaiņu adaptācijas ekspertus, lai kopīgi cīnītos pret klimata pārmaiņu sekām.

CASCADE projekta mērķis ir pielāgot esošo riska novērtēšanas metodoloģiju klimata pārmaiņu kontekstam un pielāgot to vietējam līmenim. Šī metodika tiks izmantota apmācībā, kas paredzēta pilsētas ierēdņiem, kuri ir atbildīgi par civilo aizsardzību. CASCADE cenšas arī uzsākt visa reģiona politisko dialogu par ANO Sendai katastrofu riska samazināšanas sistēmu kā efektīvu platformu starpnozaru sadarbībai starp dažādiem pārvaldības līmeņiem un labākai politikas saskaņotībai klimata riska novērtējumos. Projektā ir iesaistīti deviņi partneri, kas pārstāv septiņas Baltijas jūras reģiona valstis. CASCADE materiāli un rezultāti ir izmantojami visās Baltijas jūras reģiona valstīs, un projekta beigās tie būs pieejami viegli lietojamā tiešsaistes rīkā projekta vietnē.

CASCADE projekts ir publicējis līdzšinējos projekta atklājumus un rezultātus (līdz 2020.gada februārim) e-publikācijā “Starpposma pārskats – starpnozaru sadarbība klimata adaptācijā un attīstībā”. Tas ir paredzēts kā novatoriska veida piemērs, kā reaģēt uz izaicinājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, izmantojot starpnozaru pieeju. – Lasiet pārskatu (angļu valodā) šeit: https://www.cascade-bsr.eu/materials/Publications