Cenu aptaujas

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija uzaicina piedalīties cenu aptaujā par Nelaimes gadījumu apdrošināšanu

Cenu aptaujas priekšmetsNelaimes gadījumu apdrošināšana
Identifikācijas numursLPPP 4-2022
KontaktpersonaPriekšnieka palīgs saimnieciskajos jautājumos Jānis Rukmanis, tālr.29129320, e-pasts: janis.rukmanis@liepaja.lv
Cenu aptaujas Dokumentācija Dokumentācija
Izsludināts2022.gada 31.maijā
PieteikšanāsLīdz 2022.gada 9.jūnija plkst. 17:00
LĒMUMS2022.gada 10.jūnijā - līgumu par nelaimes gadījumu apdrošināšanu slēgt ar AAS "BALTA".

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija uzaicina piedalīties cenu aptaujā par Transportlīdzekļu pārvietošana ar speciāli šim nolūkam paredzētu transportlīdzekli un šo transportlīdzekļu glabāšana speciālā autostāvvietā vai pārvietošana uz citu – stāvēšanai atļautu vietu

Cenu aptaujas priekšmetsTransportlīdzekļu pārvietošana ar speciāli šim nolūkam paredzētu transportlīdzekli un šo transportlīdzekļu glabāšana speciālā autostāvvietā vai pārvietošana uz citu – stāvēšanai atļautu vietu
Identifikācijas numursLPPP 3-2022
KontaktpersonaTransporta kontroles nodaļas priekšnieks Mārtiņš Aigars, tālr.63401978, e-pasts: martins.aigars@liepaja.lv
Cenu aptaujas Dokumentācija Dokumentācija
Izsludināts2022.gada 7.aprīlī
PieteikšanāsLīdz 2022.gada 21.aprīļa plkst. 17:00
LĒMUMS2022.gada 25.aprīlī - līgumu par transportlīdzekļu pārvietošana ar speciāli šim nolūkam paredzētu transportlīdzekli un šo transportlīdzekļu glabāšana speciālā autostāvvietā vai pārvietošana uz citu – stāvēšanai atļautu vietu slēgt ar SIA "M.K.QUATTRO".

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija uzaicina piedalīties cenu aptaujā par Formas apģērbu šūšana un gatavo formas apģērbu aprīkošana policijas vajadzībām

Cenu aptaujas priekšmetsFormas apģērbu šūšana un gatavo formas apģērbu aprīkošana policijas vajadzībām
Identifikācijas numursLPPP 2-2022
KontaktpersonaPriekšnieka palīgs saimnieciskajos jautājumos Jānis Rukmanis, tālr.29129320, e-pasts: janis.rukmanis@liepaja.lv
Cenu aptaujas Dokumentācija Dokumentācija
Izsludināts2022.gada 21.janvārī.
PieteikšanāsLīdz 2022.gada 4.februāra plkst. 17:00
LĒMUMS2022.gada 4.februārī - līgumu par Formas apģērbu šūšana un gatavo formas apģērbu aprīkošana policijas vajadzībām slēgt ar SIA "POSSUM M".

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija uzaicina piedalīties cenu aptaujā par Specializētā glābšanas aprīkojuma komplekta piegādi Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektam Nr. LLI-441 “Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģonu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā”

Cenu aptaujas priekšmetsSpecializētā glābšanas aprīkojuma komplekta piegāde Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektam Nr. LLI-441 “Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģonu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā”
Identifikācijas numursLPPP 1-2022
KontaktpersonaPriekšnieka palīgs saimnieciskajos jautājumos Jānis Rukmanis, tālr.29129320, e-pasts: janis.rukmanis@liepaja.lv
Cenu aptaujas Dokumentācija Dokumentācija
Izsludināts2022.gada 12.janvārī.
PieteikšanāsLīdz 2022.gada 25.janvāra plkst. 17:00
LĒMUMS2022.gada 31.janvārī - līgumu par “Specializētā glābšanas aprīkojuma komplekta piegādi Interreg V-A Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.gadam projektam Nr. LLI-441”Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģionu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā”” slēgt ar SIA "RAE LV".


Iepriekšējo gadu cenu aptaujas