Iepirkumi

Izsludinātie iepirkumi

ID – LPPP 2015/2
Paziņojuma datums – 2015.gada 30.aprīlis
Iepirkums – Radiosakaru tīkla paplašināšanas iekārtu piegāde
Paredzamā līgumcena – līdz EUR 6317,00
Iesniegšanas termiņš – 2015.gada 19.maijs, plkst. 14:30
Kontaktpersona – datortīklu un datorsistēmu administrators Māris Osipenko
tālr.29111169, fakss:63401968
e-pasts:
maris.osipenko@pp.liepaja.lv
Pielikumi – Instrukcija pretendentiem

ID – LPPP 2015/1
Paziņojuma datums – 2015.gada 30.aprīlis
Iepirkums – Integrējošā skaņas līmeņa mērītāja ar kalibratoru piegāde
Paredzamā līgumcena – līdz EUR 9000,00
Iesniegšanas termiņš – 2015.gada 19.maijs, plkst. 14:00
Kontaktpersona – datortīklu un datorsistēmu administrators Māris Osipenko
tālr.29111169, fakss:63401968
e-pasts:
maris.osipenko@pp.liepaja.lv
Pielikumi – Instrukcija pretendentiem

ID – LPPP 2013/1
Paziņojuma datums – 2013.gada 6.februāris
Iepirkums – Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku veselības apdrošināšana uz vienu gadu, kas darbojas 24 stundas diennaktī un ir spēkā visā Latvijas republikas teritorijā, saskaņā ar pasūtītāja noteikto apdrošināšanas tehnisko specifikāciju
Paredzamā līgumcena – līdz LVL 16350,00
Iesniegšanas termiņš – 2013.gada 18.februāris, plkst. 11:00
Kontaktpersona – priekšnieka palīgs saimnieciskajos jautājumos Jānis Rukmanis, tālrunis – 29129320,  e-pasta adrese: janis.rukmanis@pp.liepaja.lv
Pielikumi – Instrukcija pretendentiem

 

Iepirkumu rezultāti

Nr. – 3
ID – LPPP 2015/1
Iepirkums – Integrējošā skaņas līmeņa mērītāja ar kalibratoru piegāde
Uzvarētājs – SIA Armgate
Līgumcena (bez PVN) – 7414
Līguma slēgšanas datums – 2015.gada 5.jūnijs Līgums

Nr. – 2
ID – LPPP 2015/2
Iepirkums – Radiosakaru tīkla paplašināšanas iekārtu piegāde
Uzvarētājs – SIA MODIS
Līgumcena (bez PVN) – 4461
Līguma slēgšanas datums – 2015.gada 29.maijs Līgums

Nr. – 1
ID – LPPP 2013/1
Iepirkums – Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku veselības apdrošināšana uz vienu gadu, kas darbojas 24 stundas diennaktī un ir spēkā visā Latvijas republikas teritorijā, saskaņā ar pasūtītāja noteikto apdrošināšanas tehnisko specifikāciju
Uzvarētājs – BTA Insurance Company SE
Līgumcena (bez PVN) – 16350,00
Līguma slēgšanas datums – 2013.gada 1.marts