Iedzīvotāji, kuri cietuši no īpašuma bojāšanas, aicināti ziņot

Neparaksti_sev_sodu_2Iedzīvotājus, kuri cietuši no sava īpašuma – ēku, palīgēku, žogu – bojāšanas, tostarp apzīmēšanas, aicināti ziņot un rakstīt iesniegumu Valsts policijai par mantas bojāšanu. Personām par cita īpašuma tīšu bojāšanu pēc krimināllikuma 185. panta var tikt piemērots piespiedu darbs, naudas sods vai pat brīvības atņemšana līdz diviem gadiem. Un tajā pat laikā īpašnieks no vainīgās personas var piedzīt zaudējumus.

Likums par cita īpašuma apzīmēšanu vai citādu bojāšanu ļauj rosināt kriminālprocesa uzsākšanu par svešas mantas bojāšanu un piedzīt naudu no pārkāpējiem vai, gadījumā, ja tie ir nepilngadīgie, no to vecākiem.

Krimināllikuma 185. panta pirmajā daļā ir paredzēta atbildība par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, kas paredz vainīgā sodīšanu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tāpat aicinām aculieciniekus, ja pamanīti huligāni, kas apzīmē īpašumus ar krāsu baloniņiem vai kā citādi tos bojā, nekavējoties ziņot Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas dežurantam, zvanot pa tālruni 63420269, vai Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110.

Jau ziņots, ka 2016. gadā Liepājas pašvaldība uzsākusi vairākus pasākumus ķēpājumu pilsētvidē novēršanai. Pirmkārt, pašvaldība ir sākusi savā pārziņā esošo īpašumu attīrīšanu no ķēpājumiem. Bet, lai palīdzētu iedzīvotājiem sakopt savus īpašumus, kuriem tas nav pa spēkam finansiālu vai citu apsvērumu dēļ, Liepājas pašvaldība vandālisma seku novēršanai 2016. gadā paredzēja 20 000 EUR finansējumu nepieciešamo materiālu (krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma) iegādei. Šādu atbalsta programmu plānots organizēt arī šajā gadā.

Paralēli tam 2016. gadā Liepājas skolās sadarbībā ar Pašvaldības policiju tika organizētas informatīvi izglītojošas stundas. Savukārt  stadiona “Daugava” žogs, posmā iepretim palīgstadionam, tika atvēlēts oficiālai grafiti mākslas veidošanai.