Pašvaldības policijas ēka

IEVĒRĪBAI! Epidemioloģiskie noteikumi iestādes apmeklētājiem no 2022.gada 1.aprīļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” Liepājas pilsētas Pašvaldības policija no 2022.gada 1.aprīļa aicina iesniegumus, sūdzības u.c. dokumentus iesniegt:

  • Izmantojot elektroniski pieejamos pakalpojumus www.latvija.lv;
  • Sūtot pa pastu – uz adresi Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401;
  • Sūtot elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu, uz elektroniskā pasta adresi policija@liepaja.lv;
  • Klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.

Pašvaldības policijas ēkā, Jelgavas ielā 48, nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes. Uzturoties telpās, apmeklētājiem tiek rekomendēts ievērot distanci!

Ēkā Jelgavas ielā 48, Liepājā, personām atļauts iekļūt tikai pēc Pašvaldības policijas darbinieka uzaicinājuma. Bez Pašvaldības policijas darbinieka uzaicinājuma persona ēkā var iekļūt tiktāl cik to neierobežo Pašvaldības policijas darbinieks.