IEVĒRĪBAI!

Sakarā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību, 12.martā, Latvijas Republikas Krīzes vadības padome paziņoja par ārkārtas situāciju Latvijā un pasākumu ierobežošanu līdz 14.aprīlim.

Šajā sakarā vēlamies paziņot, ka Liepājas pilsētas Pašvaldības policija turpina pildīt savus pienākumus, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus. Iedzīvotāji ir aicināti izvērtēt policijas izsaukšanas nepieciešamību, kā arī neizmantot tālruni 63420269 kā uzziņu tālruni, kur iegūt informāciju par COVID-19, lai neradītu risku citiem cilvēkiem saņemt palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās.

Izsaukumu saņemšanas gadījumos prioritāte būs tiem izsaukumiem, kuri būs saistīti ar draudiem cilvēku dzīvībai vai veselībai. Iepriekš nozīmētu lietu izskatīšana klātienē tiek pārcelta pagaidām līdz 14.aprīlim vai līdz laikam, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija Latvijā.

Piekļuve Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkā ir ierobežota. Ja tas ir iespējams, lūdzam risināt aktuālos jautājumus attālināti, izmantojot elektroniski pieejamos pakalpojumus (www.latvija.lv), kā arī saziņai izmantojot pašvaldības policijas oficiālo e-pastu: policija@liepaja.lv!

Bet, ja nepieciešama tūlītēja pašvaldības policijas palīdzība, zvanīt – 63420269!

Iegūt informāciju vai uzdot jautājumus par COVID-19 var, zvanot uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informatīvo tālruni 67387661. Plašāku informāciju var lasīt arī SPKC mājaslapā:

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757.

Saudzēsim sevi, savus tuvos un cilvēkus sev apkārt!


Sakarā ar ārkārtējo situāciju, mainīta kārtība kā iesniegt iesniegumus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā.

Pašvaldības policijā iesniegt iesniegumus iespējams:

  • sūtot pa pastu – uz adresi Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV – 3401;
  • sūtot elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu – uz Pašvaldības policijas elektronisko pasta adresi policija@liepaja.lv
  • atstāt iesniegumu Pašvaldības policijas ēkas 1.stāva pastkastītē (Iesnieguma veidlapas pieejamas pirmajā stāvā).

Nepieciešamības gadījumā ar sazināties pa tālruņiem 634 258 56 vai 634 019 68.