Kontakti

Operatīvais tālrunis: 63420269

Liepājas pašvaldības policija
Reģistrācijas numurs: 90000037587
Jelgavas iela 48, Liepāja
Tālrunis: 63401968
policija@liepaja.lv
E-adrese

Raksti mums uz e-adresi

Pašvaldības policijas ēka

Pašvaldības policijas ēka ir pieejama personām ar īpašām vajadzībām

Priekšnieks
Uldis Novickis
63401970
uldis.novickis@liepaja.lv

Priekšnieka vietnieks
Ainars Lūsis
63401969
ainars.lusis@liepaja.lv

Priekšnieka vietnieks
Kaspars Vārpiņš
63401981
kaspars.varpins@liepaja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Elva Lubāne
63401976
elva.lubane@liepaja.lv

Priekšnieka palīgs saimnieciskajos jautājumos
Jānis Rukmanis
63401977
janis.rukmanis@liepaja.lv

Dežūrnodaļas priekšnieks
Arnis Krauze
63401974
arnis.krauze@liepaja.lv

Administratīvās nodaļas priekšnieks
Gints Krēsla
63401975
gints.kresla@liepaja.lv

Transporta kontroles nodaļas priekšnieks
Mārtiņš Kadiķis
63401978
martins.kadikis@liepaja.lv

Nepilngadīgo lietu nodaļas priekšnieks
Edmunds Untulis
63425855
edmunds.untulis@liepaja.lv

Galvenā grāmatvede
Dace Reinfelde
63401973
dace.reinfelde@liepaja.lv

Lietvedības un personāla nodaļas priekšniece
Sindija Ostapenko
63401971
sindija.ostapenko@liepaja.lv

Administratīvā nodaļa
63401979

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas priekšniece
Marika Gūža
63420268
marika.guza@liepaja.lv

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
63401972
iddn@liepaja.lv