Liepājas pilsētas Pašvaldības policija izsludina kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

2015.gada 3.augusts

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija izsludina sekojošas kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu:

Kustamais īpašums – kravas furgons VW CADDY ar valsts reģistrācijas Nr. EP 6863, šasijas Nr.WV1ZZZ9KZ2R536974, pirmā reģistrācija 2002.gadā, motora tips – benzīns.

Automašīna tiek atsavināta, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 504,21 (pieci simti četri eiro un divdesmit viens cents) bez PVN. Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.

Automašīna ir daļēji nolietota – virsbūvei ir caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi, bojāts priekšējais atdures stienis un priekšējais stikls. Automašīnai ir nepieciešams motora remonts, jo izplūdes gāzes izmešu daudzums pārsniedz normatīvos paredzēto, nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.

Plašāka informācija un iesniegumi par atsavināto kustamo mantu iesniedzami Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, Jelgavas ielā 48, 12.kabinetā, līdz 2015.gada 10.augustam plkst. 17:00.

Noteikumi:
Noteikumi par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu;
Izsoles noteikumi.

Kontaktpersona: Jānis Rukmanis, 29129320.