Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai – 25!

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija par Liepājas iedzīvotāju un viesu drošību un kārtību pilsētā rūpējas jau kopš 1990.gada 9.novembra. Pašvaldības policija tika izveidota laikā, kad atjaunotā Latvijas valsts vēl tikai veidojās. Šo gadu laikā esam piedzīvojuši dažādas dzīves situācijas un esam izveidojušies par vienotu un spēcīgu kolektīvu. Mūsu mērķis ir palicis nemainīgs – cilvēku drošība.

kopbilde

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, laikam ejot, ir attīstījusies, par piemēru var minēt pirmsākumus, kad dokumenti tika sastādīti uz rakstāmmašīnas un kopijas tika veidotas ar koppapīra palīdzību, tad tagad, Pašvaldības policijas darbinieki var pārbaudīt dienesta pienākumu pildīšanai nepieciešamos datus neizkāpjot no dienesta transportlīdzekļa. Mums ir svarīgi turpināt pilnveidošanos, lai spētu nodrošināt Liepājniekiem un Liepājas viesiem mierīgu ikdienu.

Gods kalpot Liepājai!

Ieskatam piedāvājam Jums TV Kurzeme veidoto sižetu par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 25.gadadienas pasākumu!