Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 2014.gadā reģistrēto pārkāpumu statistika

LPPP_logo2014.gada laikā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā saņemti 5857 izsaukumi, no kuriem 768 ir bijuši no Valsts policijas. Reģistrēti 15682 pārkāpumi (par 663 pārkāpumiem mazāk kā 2013.gadā), īslaicīgās aizturēšanas telpās ievietotas 2840 personas (2013.gadā – 3351). Kopā reģistrēti un izskatīti 13133 iesniegumi, savukārt soda naudās iekasētā naudas summa sastāda 71492,90 Eur.

Visvairāk pārkāpumu 2014.gadā konstatēti par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 4734 protokoli, kam seko sastādītie 4678 administratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Trešais lielākais netikums Liepājā ir smēķēšana neatļautās vietās, par ko Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki sastādījuši 921 administratīvā pārkāpuma protokolu. Par dzīvesvietas nedeklarēšanu konstatēti 811 pārkāpumi. Piektais biežāk konstatētais pārkāpums 2014.gadā bija par atkritumu nomešanu uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai pilsētas vietās – 734. Par sīko huligānismu sastādīti 558 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu – 450. Par dažādiem pārkāpumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un tiem piegulošajām teritorijām, kopumā reģistrēti 726 pārkāpumi, kas gan ir par 260 pārkāpumiem mazāk kā gadu iepriekš. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu sastādīti 256 administratīvā pārkāpuma protokoli (2013.gadā par 90 mazāk). Savukārt, par pārvietošanos ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē šogad reģistrēts 61 pārkāpums (par 33 vairāk kā 2013.gadā).

Atsevišķi jāmin Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 2014.gadā reģistrētā pārkāpumu statistika, kas saistīta ar alkohola un tabakas izstrādājumu apriti. Par atkārtotu atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā gada laikā reģistrēti 150 pārkāpumi. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos to ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, reģistrēti 66 pārkāpumi, savukārt par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, sastādīti 590 protokoli (par 139 mazāk, kā 2013.gadā). Līdz ar to, pērn tika apsekots 71 veikals, lai pārbaudītu alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecību nepilngadīgajām personām. Pārkāpumi tika konstatēti 6 tirdzniecības vietās.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Analītiskā nodaļa, 2014.gadā par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu reģistrējusi 33 pārkāpumus. Kopumā tika uzsākta 61 lietvedība par nelegālā alkohola iegādāšanos, 32 lietvedības par nelegālā alkohola glabāšanu, pārvietošanu, ražošanu. 2014.gadā sastādīti 70 administratīvo pārkāpumu protokoli par nelegālā alkohola iegādāšanos. 2014.gadā Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai nosūtītas 4 lietvedības (par nelegālā alkohola glabāšanu lielos apmēros). Kopumā gada laikā izņemti 227,23 litri kandžas, 101,81 litrs šķaidītā spirta, 290 litri brāgas un 3 ražošanas iekārtas. 2014.gadā konstatēti arī 8 gadījumi par kontrabandas cigaretēm. Gada laikā izņemtas 3780 nelegālās cigaretes.