Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 2017.gadā reģistrēto pārkāpumu un notikumu atskats

2017.gada laikā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā saņemti 5875 izsaukumi (par 50 vairāk kā 2016.gadā), no kuriem 1011 ir bijuši no Valsts policijas. Reģistrēti 11818 pārkāpumi (par 2898 pārkāpumiem mazāk kā 2016.gadā), īslaicīgās aizturēšanas telpās ievietotas 2548 personas (2016.gadā – 2628). Kopā reģistrēti un izskatīti 6712 iesniegumi, savukārt soda naudās iekasētā naudas summa sastāda 70195,65 Eur.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas visbiežāk reģistrēto pārkāpumu skaits – visvairāk pārkāpumu 2017.gadā konstatēti par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 3760 (par 254 pārkāpumiem mazāk kā 2016.gadā). Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, tika konstatēti 3697 pārkāpumi (2016.gadā – 4413), kam seko 804 sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli par smēķēšanu neatļautās vietās (salīdzinoši ar 2016.gadu, par 583 pārkāpumiem mazāk). Par dzīvesvietas nedeklarēšanu tika konstatēti 596 pārkāpumi (2016.gadā – 710). Savukārt, par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, konstatēti 535 pārkāpumi (par 152 pārkāpumiem mazāk, salīdzinot ar 2016.gadu).

Atsevišķi jāmin Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 2017.gadā reģistrētā pārkāpumu statistika, kas saistīta ar alkohola un tabakas izstrādājumu apriti. Pērn tika apsekoti 36 veikali, lai pārbaudītu vai netiek tirgots alkohols un tabakas izstrādājumi nepilngadīgajām personām. Pārkāpumi tika konstatēti 1 tirdzniecības vietā.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Analītiskā nodaļa, 2017.gadā par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu sastādījusi 37 administratīvā pārkāpuma protokolus, savukārt, par nelegālā alkohola iegādāšanos sastādīti 66 administratīvā pārkāpuma protokoli. Par tabakas izstrādājumu bez LR akcīzes markas glabāšanu un pārvietošanu sastādīti 14 administratīvā pārkāpuma protokoli. Izņemti 145 litri kandžas, 37 litri šķaidītā spirta un 3859 cigaretes bez LR akcīzes markas.

Liepājas pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja kārtību sekojošos masu pasākumos: Liepājas dzimšanas dienas pasākumos, Liepājas pusmaratonā, Stinšu svētkos, jauniešiem paredzētos pasākumos, Lielā talka, 4.maija pasākumos, 9.maija pasākumos, Muzeju naktī, Tvīda braucienā, Pašvaldības vēlēšanu laikā, Līvas ciema svētkos, Ģimenes svētkos, Eiropas dienā, Līgo svētkos, BMX sacensības, Muzikālās sestdienas pēcpusdienas pie Gulbju dīķa, festivālā “Soļi smiltīs 2017”, festivālā “Summer sound”, Zinību dienā, Dobrecova kausa izcīņa futbolā, Lāčplēša dienā, 18.novembra pasākumā, Liepājas Adventes un Ziemassvētku pasākumos, Jaunā gada sagaidīšanā, u.c. pasākumos.

2017.gada jūnijā LPPP tika uzticēts turpināt vadīt Baltijas jūras pilsētu savienības (Union of the Baltic Cities) Drošas pilsētas komisiju, nosakot to komisijas locekļu balsojumā. Pateicoties LPPP aktīvai darbībai komisijas vadībā, no 2017.gada komisija ir uzņemta arī Baltijas jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea States) drošības vadības grupā kā pilntiesīgs biedrs. Komisijas darbības ietvaros LPPP un Liepāja tiek pārstāvēta arī dažādos starptautiskos pasākumos un sanāksmēs, papildus iesaistoties arī Baltijas jūras pilsētu savienības starptautisku konferenču organizēšanā Baltijas jūras reģionā.

Papildus patruļas tika izveidotas lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Liepājas centra teritorijā, Liepājas jūrmalas parkā un pludmalē saistībā ar suņu palaišanu bez pavadas. Regulāri tika apsekota Liepājas autoostas apkārtne, Liepājas Olimpiskais centrs un tā apkārtne, koncertzāle “Lielais dzintars”, Liepājas Reģionālā slimnīca un citos nozīmīgos objektos.

LPPP darbinieki, pildot darba pienākumus, notvēruši un aizturējuši pilsētas vides objektu bojātājus, iereibušus transportlīdzekļu vadītājus, personas saistībā ar aizdomām par laupīšanu un pārtraukusi fiziskās vardarbības gadījumus. 2017.gadā LPPP darbinieki aktīvi iesaistījās vairāku pazudušu personu meklēšanā.