Informatīva karte ar biežākajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem Liepājā

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Transporta kontroles nodaļa veikusi visbiežāk pārkāpto ceļu satiksmes noteikumu apkopojumu

Visbiežāk pārkāptie ceļu satiksmes noteikumi fiksēti šādās adresēs:

1. Drāšu iela 3., 4., 6. – ceļa zīmes 326 (apstāties aizliegts) neievērošana;

2. Vītolu un Ģimnāzijas ielas krustojums – transportlīdzekļa novietošana krustojumā;

3. Kr. Valdemāra, Avotu un Republikas ielas krustojums – transportlīdzekļa novietošana krustojumā;

4. Vānes un Noliktavu ielas krustojums – transportlīdzekļa novietošana krustojumā;

5. Slimnīcas iela 25 – ceļa zīmes 326 (apstāties aizliegts) neievērošana;

6. Peldu un Brāļu ielas krustojums – transportlīdzekļa novietošana krustojumā;

7. Brāļu un Šaurās ielas krustojums – transportlīdzekļa novietošana krustojumā;

8. Republikas iela 10 – ceļa zīmes 326 (apstāties aizliegts) neievērošana;

9. Republikas iela 8 – transportlīdzekļa novietošana invalīdiem paredzētā autostāvvietā;

10. Dzērves un Rucavas ielas krustojums – transportlīdzekļa novietošana krustojumā.