Notver kārtējo gružotāju

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Ērgļu ielā regulāri tiekot izmesti sadzīves atkritumi tam nepiemērotā vietā. Noskaidrojot lietas apstākļus, tika konstatēts, ka sadzīves atkritumus Ērgļu ielā izmet kāds 1964.gadā dzimis vīrietis. Papildus tika iegūta informācija, ka minētais vīrietis nav noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, līdz ar to, savus sadzīves atkritumus viņš izmet dažādās vietās savas dzīvesvietas apkārtnē. Par piegružošanu minētajam vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta 1.daļas (par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu), par ko uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1000 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 1200 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas. Savukārt, par līguma nenoslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, ir uzsākta administratīvā lietvedība.