Novērš alkohola tirdzniecību nepilngadīgajiem

dezurgrupa_228.janvārī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas darbinieki veica reidu vairākās tirdzniecības vietās, kur iespējams iegādāties alkoholiskos dzērienus, lai noskaidrotu, vai nepilngadīgām personām netiek tirgots alkohols vai tabakas izstrādājumi. Pārbaudot 5 veikalus, divos no tiem tika konstatēti pārkāpumi – abos veikalos, veikala pārdevējas, nepārliecinoties par pircēja vecumu, nepilngadīgai personai pārdeva alu. Par abiem minētajiem pārkāpumiem tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli pēc Administratīvā pārkāpumu kodeksa 155.panta 3.daļas (Par alkoholisko dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem).

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6.panta 2.daļā ir noteikts, ka alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

2015.gadā par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā sastādīti 119 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir par 53 administratīviem pārkāpuma protokoliem vairāk kā 2014.gadā. Savukārt, par šo pašu pārkāpumu, kas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas 2015.gadā sastādīti 18 administratīvā pārkāpuma protokoli (2014.gadā – 7). Par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā 2015.gadā sastādīti 25 administratīvā pārkāpuma protokoli (2014. – 1).

Atgādinām, ka par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai arī iestājas administratīvā atbildība.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija arī 2016.gadā pievērsīs pastiprinātu uzmanību nepilngadīgajām personām saistībā ar alkohola lietošanu, kā arī pilngadīgajām personām, kuras nodod nepilngadīgajiem alkoholiskos dzērienus vai arī iesaista tos alkoholisko dzērienu lietošanā.