Civilās aizsardzības speciālists

Liepājas pašvaldības policijas Civilās aizsardzības speciālista pienākumi ir kontrolēt riska grupā esošos uzņēmumus un Liepājas civilās aizsardzības plāna izstrāde un ikgadējā precizēšana.civila_aizsardziba

Speciālists ir atbildīgs par ārkārtējo situāciju prognozēšanu, kas saistītas ar dabas stihiju, tehnogēnām un ekoloģiskām katastrofām un saskaņotas darbības koordinēšanu šādās situācijās, operatīvu informācijas saņemšanu, to novērtēšanu un attiecīgu lēmumu pieņemšanu, kā arī piedalās avārijas seku likvidēšanas darbu vadīšanā.arkartas_situacija_2