Dežūrnodaļa

Liepājas pašvaldības policijas Dežūrnodaļas pamatuzdevums ir nodrošināt personu un sabiedrības drošību, reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras to izdarījušas.dezurgrupa_5

Atbilstoši savai kompetencei novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, kā arī ziņot kompetentiem dienestiem par ārkārtas notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem, dabas katastrofām u.c.) un piedalīties to likvidēšanā. Ikdienas pienākumu veikšanai, Dežūrnodaļas darbiniekiem ir nepieciešams patrulēt pa noteiktiem maršrutiem un apkalpot izsaukumus.dezurgrupa

Dežūrnodaļas pakļautībā no 2000.gada līdz 2018.gada 22.maijam darbojās Liepājas pašvaldības policijas Pludmales glābšanas dienests. Līdz ar 2018.gada 22.maiju Pludmales glābšanas dienesta darbība ir nodota Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” pārvaldībā.

pludmale_4

Dežūrdaļas pakļautībā esošajās Pagaidu turēšanas telpās tiek ievietotas personas, kuras veikušas likumpārkāpumus, uz pieteikuma pamata vai atrodas reibuma stāvoklī.iat