Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa

Liepājas pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkciju datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā un sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm.

No 2015.gada Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa papildus veic paraksta apliecinājumus par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosinājumu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.deklaresana_1