Nepilngadīgo lietu nodaļa

Liepājas pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas uzdevums ir veikt preventīvus pasākumus nepilngadīgo personu likumpārkāpumu novēršanai, novērst likumpārkāpumus, kuri saistīti ar nepilngadīgām personām. nepilngadigie

Savas kompetences ietvaros, nodrošināt sabiedrisko kārtību skolās un to teritorijās, kā arī sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm nepilngadīgo personu problēmu risināšanas jautājumos.dezurgrupa_2

Nepilngadīgo lietu nodaļa nodrošina regulāras patruļas Liepājas izglītības iestāžu apkārtnēs. Nodaļas darbinieki vasaras sezonā savus pienākumus pilda patrulējot arī ar velosipēdiem.