Transporta kontroles nodaļa

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Transporta kontroles nodaļas uzdevums ir kontrolēt sabiedrisko transportu, kā arī apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu.tkn