Velopatruļa

Velopatruļas uzdevums ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana uz veloceliņiem, kā arī parkos un skvēros.velo_1velo_3