Par policijas darbu 9.maijā

Publiskā vidē izskanējis, ka kāds politiķis 10.maijā vērsies ar iesniegumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, aicinot saukt pie atbildības personas, kas 9.maijā Liepājā nav ievērojušas valstī noteiktos pulcēšanās aizliegumus. Vēlamies informēt, ka no minētā politiķa nav saņemts Iesniegumu likuma prasībām atbilstošs iesniegums. 9.maijā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā nav saņemti izsaukumi vai cita informācija par pulcēšanās pārkāpumiem Jaunā ostmalā. Informējam, ka Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki regulāri apsekoja Jauno ostmalu, taču pārkāpumi netika fiksēti. Tā kā uz vietas atradās Valsts policijas darbinieki, kuri veica personu informēšanu par distancēšanās noteikumiem, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki bija gatavībā sniegt palīdzību Valsts policijas darbiniekiem, ja tas būtu bijis nepieciešams. Atgādinām, ka ārkārtējās situācijas noteikumi neliedz cilvēkiem individuāli apmeklēt jebkuru piemiņas vietu, ievērojot distancēšanās prasības. Pie Jaunā ostmalā esošā pieminekļa pārsvarā neviens ilgstoši neuzturējās un notika cilvēku plūsmas maiņa. Tika novērots, ka apmeklētāju vidū personas pārsvarā bija divatā. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki regulāri veic valstī noteiktās ārkārtējās situācijas noteikumu kontroli visā pilsētas teritorijā. Personas, kuras pārkāpj noteikumus tiek pārbaudītas un izteikts mutvārdu aizrādījums. Ja minētās personas vēlreiz pārkāpj šos noteikumus, tad personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.