Foto ar regulējamu gājēju pāreju Siena ielā

Pašvaldības policijas darbinieki pastiprināti turpinās veikt regulārus preventīvos pasākumus ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki pastiprināti turpinās veikt regulārus preventīvos pasākumus, kuru ietvaros tiek uzraudzīta ceļu satiksmes noteikumu ievērošana, vēršot uzmanību drošai ceļa braucamās daļas šķērsošanai.

Pamatojoties uz Pašvaldības policistu novērojumu, iedzīvotāji regulāri šķērso ceļa braucamo daļu neatļauta vietā, tādā veidā apdraudot savu drošību un kavējot satiksmi. Nereti iedzīvotāji brauktuves šķērsošanai izvēlas nepārredzamus ceļa posmus, piemēram, līkumus, brauktuves, kur ceļa malā atļauts novietot transportlīdzekļus, vietas, kur skatu aizsedz ēku vai citu objektu daļas u.c. Šie ceļu posmi transportlīdzekļa vadītājam apgrūtina redzamību, līdz ar to, gājējam izvēloties šķērsot brauktuvi šādā vietā, var tik traucēta satiksme, vai notikt nelaimes gadījums.

29.aprīlī, tika veikts preventīvais pasākums Siena ielā, kur izteikti novērojami pārkāpumi, kad cilvēki drošai ielas šķērsošanai neizvēlas regulējamo gājēju pāreju, bet gan šķērso brauktuvi aptuveni 10 metru attālumā no tās. Preventīvais darbs notika laikā, kad novērojama intensīva satiksme un, diemžēl, gājējiem tas nebija šķērslis, lai pārkāptu ceļu satiksmes noteikumus. Konkrētā lokācija tika uzraudzīta 30 minūtes un šajā laikā uzsākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi un novērsti 20 pārkāpumi par ielas braucamās daļas šķērsošanu neatļautā vietā. Veicot pārrunas ar pārkāpējiem, tika noskaidrots, ka viens no būtiskākajiem iemesliem kāpēc brauktuve netiek šķērsota pa gājēju pāreju, ir tas, ka tieši šajā neatļautajā vietā, brauktuvi šķērsot esot visērtāk, taču novērojumi liecina, ka brauktuvi šķērsojošie gājēji pēc tam tāpat paiet garām regulējamai gājēju pārejai. Liepājas pilsētas Pašvaldības policisti, pēc preventīvā pasākuma veikšanas, secināja, ka vairums pārkāpēju savu vainu apzinās, taču to nenožēlo. Tāpat vairāki pārkāpēji uzskata, kas tieši šajā vietā vajadzētu izveidot gājēju pāreju.

Ceļu satiksmes noteikumos ir noteikts, ka gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, taču situācijā, ja to nav – krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā nav gājēju pārejas vai krustojumu, tad brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš ir labi pārredzams. Par šo noteikumu pārkāpšanu gājējiem var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no divām līdz sešām naudas soda vienībām (līdz 30 eiro). Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki aicina sabiedrību rūpēties par savu drošību un izvērtēt riskus pirms tiek pieņemts lēmums šķērsot ceļa braucamo daļu tam neparedzētā vietā.