Projekta “ONLY SAFE!” ietvaros iegūst piecus speciālās glābšanas aprīkojuma komplektus

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “ONLY SAFE!” ietvaros saņēma piecus speciālās glābšanas aprīkojuma komplektus, kas paredzēti personu glābšanai no ūdenstilpēm.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Intereg Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas logotips
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Intereg Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas logotips

3.martā Liepājas pilsētas Pašvaldības policija saņēma piecus komplektus ar speciālo aprīkojumu, kas paredzēti personu glābšanai no ūdenstilpēm gan vasaras, gan ziemas sezonās. Katrā komplektā ietilpst glābšanas pludiņš (pakavs), sarullējamas glābšanas trepes, cirvis ar asmeni un pīķi, metamā līne, lauznis, saliekamā lāpsta, specializētas šķēres un uzglabāšana soma.

Pašvaldības policijas darbinieki nereti ir tie, kas veicot patruļas pilsētā, konstatē negadījumu vai arī atrodas notikuma vietai tuvāk kā citi operatīvie dienesti. Slīkšanas gadījumā operatīva un savlaicīga rīcība ir ļoti būtiska, līdz ar to, ja Pašvaldības policijas darbinieki notikuma vietā ierodas pirmie, ir jārīkojas nekavējoties. Pateicoties jaunajam glābšanas aprīkojumam, Pašvaldības policijas darbiniekiem nonākot šādā situācijā, būs iespēja sniegt palīdzību pirms ieradies attiecīgais glābšanas dienests. 

Aprīkojums paredzēts ne tikai cilvēku glābšanai no ūdenstilpēm, bet arī dažādās citās situācijās, kad nepieciešami kādi palīgrīki, lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem vai novērstu potenciālo nelaimi. Tāpat projekta ietvaros tiek plānotas apmācības projekta partneriem par to, kā aprīkojumu izmantot ikdienas darbā.

Jau iepriekš šī projekta ietvaros Liepājas pilsētas Pašvaldības policija saņēma apvidus automašīnu ar operatīvo statusu, kas tiek izmantota ikdienas darbā. 

Plašāka informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu “Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģionu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā” – “ONLY SAFE!

Projekta “Only safe!” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Projekta partneri:
– Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija (LT) – vadošais partneris;
– Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (LV);
– Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
– Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
– Neringas pašvaldības administrācija (LT);
– Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LT)

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-441-increasing-people-safety-in-the-baltic-sea-through-cross-border-cooperation-in-the-western-lithuania-and-kurzeme-2/


Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.