LLI-441 “ONLY SAFE!”

“Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē”

“Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme”

6.decembrī norisinājās Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta “ONLY SAFE” projekta noslēguma konference Klaipēdā
/06.12.2022./

6.decembrī pārstāvji no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas, Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes, Lietuvas Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienesta, kā arī Neringas un Palagas pašvaldības administrācijas tikās projekta noslēguma konferencē Klaipēdā.

Konferencē katra no iesaistītajām pusēm prezentēja savu ieguldījumu projekta attīstībā un to, kas projekta ietvaros iegādāts iestādes darbības uzlabošanai. Lai veicinātu jau aizsākto sadarbību, projekta partneri dalījās ar savu skatījumu par turpmāko sadarbību un apsprieda potenciālās projektu idejas.Projekta partneri, kuri sanākuši uz noslēguma konferenci un klausās citu partneru prezentācijas.

Lietuvas Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienesta darbinieki deva konferences dalībniekiem iespēju apskatīt viņu rīcībā esošās telpas, ekipējumu, kā arī demonstrēja to pielietojumu


26.aprīlī norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “ONLY SAFE!” apmācības par personu glābšanu no ūdenstilpēm 
/26.04.2022./

26.aprīlī, Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “ONLY SAFE!” ietvaros norisinājās mācības, kuru mērķis bija gūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas jaunā speciālā aprīkojuma pielietošanā, kas paredzēts personu glābšanai no ūdenstilpēm gan vasaras, gan ziemas sezonās.

Kopumā mācībās piedalījās ap 80 dalībnieku no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas, Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes, Liepājas Komunālās pārvaldes, Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Palangas un Neringas pašvaldības.

Teorētiskās zināšanas mācību dalībniekiem sniedza Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji.

Apmācību praktiskajā daļā Valsts ugunsdzēsības dienests sniedza praktiskas iemaņas, kā pielietot projekta ietvaros iegādāto glābšanas ekipējumu, uzsverot glābšanas pludiņa (pakava) un metamās līnes pielietošanu. Ekipējuma somā ietilpst arī sarullējamas glābšanas trepes, cirvis ar asmeni un pīķi, lauznis, saliekamā lāpsta, specializētas šķēres.

Projekta “Only safe!” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.


Projekta ietvaros iegādāti pieci speciālā glābšanas aprīkojuma komplekti
/03.03.2022./

2022.gada 3.martā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemti pieci, projekta ietvaros iegādātie speciālā glābšanas aprīkojuma komplekti, kas paredzēti personu glābšanai no ūdenstilpēm kā vasarā, tā arī ziemā.

Pašvaldības policijas darbinieki, veicot patruļas Liepājā, bieži ierodas notikuma vietā pirmie, jo mēdz atrasties tuvāk par pārējiem operatīvajiem dienestiem. Tā kā slīkšanas gadījumos operatīva un savlaicīga rīcība ir ļoti būtiska, ar iegādātajiem speciālajiem glābšanas aprīkojuma komplektiem Pašvaldības darbinieki varēs palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem, pirms attiecīgo operatīvo dienestu ierašanās.

Projektā iegādātais aprīkojums sastāv no glābšanas pludiņa (pakava), sarullējamām glābšanas trepēm, cirvja ar asmeni un pīķi, metamās līnes, laužņa, saliekamās lāpstas, specializētajām šķērēm un uzglabāšanas somas. Šo aprīkojumu varēs izmantot arī citās situācijās, kad nepieciešami kādi palīgrīki, lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem. Projekta ietvaros vēl šogad paredzētas arī apmācības projekta partneriem par to, kā šo aprīkojumu pielietot ikdienā.


Projekta ietvaros iegādāta jauna apvidus automašīna
/11.10.2021./

2021.gada 11.oktobrī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta projekta ietvaros iegādātā apvidus automašīna ar operatīvo statusu. Šī automašīna tiks izmantota ikdienas patruļās, kā arī ar to būs iespējams vieglāk piekļūt vietās, kur ir apgrūtināta piekļuve ar citām automašīnām, tādējādi uzlabojot iespēju ātrāk sniegt palīdzību un piekļūt pie ūdenstilpēm.


Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki piedalās projekta “ONLY SAFE!” mācībās
/29.09.2021./

2021.gada 29.septembrī Lietuvas pilsētā Nidā norisinājās projekta “ONLY SAFE!” partneru darbinieku mācības. Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju šajās mācībās pārstāvēja 8 darbinieki. Dienas pirmajā pusē tika apgūtas zināšanas par pirmo palīdzību, kā arī palīdzības sniegšanu slīkstošiem un ledū ielūzušiem cilvēkiem. Savukārt, dienas otrajā pusē visi projekta dalībnieku pārstāvji devās uz Nidas Baltijas jūras pludmali, kurā noraudzījās glābšanas darbu uz ūdens paraugdemonstrējumos, kā arī apguva praktiskas zināšanas glābšanas darbu veikšanai no krasta.

Kā atzina Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki, kuri piedalījās šajās mācībās, bija interesanti un izglītojoši organizētas mācības, kurās tika papildinātas un uzlabotas jau esošās zināšanas, kā arī tika iegūtas jaunas zināšanas par to, kā drošāk un pareizāk veikt glābšanas darbus, līdz glābēju ierašanās brīdim.


Projekta “ONLY SAFE!” partneru sanāksme tiešsaistes režīmā
/13.09.2021./

2021.gada 13.septembrī norisinājās projekta “ONLY SAFE!” kārtējā partneru tiešsaistes sanāksme. Sanāksme tiešsaistes platformā tika izvēlēta dēļ vīrusa izplatības ierobežojumiem. Sanāksmes laikā tika apspriesta projekta līdzšinējā gaita un to, kas ir paveikts, kā arī turpmākā plānotā projekta norise un aktivitātes. Tika diskutēts arī par plānotajām mācībām 2021.gada 29.septembrī, kurā piedalīsies visi projekta partneri.


Projekta “ONLY SAFE!” partneru sanāksme tiešsaistes režīmā
/08.04.2021./

2021.gada 8.aprīlī norisinājās projekta “ONLY SAFE!” kārtējā partneru tiešsaistes sanāksme. Sanāksme tiešsaistes platformā tika izvēlēta dēļ vīrusa izplatības ierobežojumiem. Sanāksmes laikā tika apspriesta projekta līdzšinējā gaita un to, kas ir paveikts, kā arī turpmākā plānotā projekta norise un aktivitātes.


Uzsākts projekts “ONLY SAFE!” ar partneru pirmo sanāksmi tiešsaistes režīmā
/25.09.2020./

2020.gada 25.septembrī ar partneru tiešsaistes sanāksmi tika uzsākta projekta “ONLY SAFE!” realizēšana. Sanāksme tiešsaistes platformā tika izvēlēta dēļ vīrusa izplatības ierobežojumiem. Sanāksmes laikā tika apspriesta projekta plānotā norise un aktivitātes.


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionos. Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību un koordināciju starp institūcijām, kas atbildīgas par cilvēku drošību ūdenī, glābēju gatavību izmantojot mūsdienīgus glābšanas līdzekļus ikdienā.

Projekta ietvaros LPPI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” plāno veikt sekojošas aktivitātes:

 • Dalība projekta partneru organizētajās mācībās;
 • Pašvaldības policijas ekipējuma nodrošināšana:
  • Apvidus auto iegāde;
  • Speciāli glābšanas aprīkojuma komplekti glābšanai no ūdenstilpēm kā vasarā, tā arī ziemā.

Projekta partneri:

 • Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (LV);
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
 • Neringas pašvaldības administrācija (LT);
 • Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LT).

Šī projekta ietvaros paredzēta esošā Pašvaldības policijas ekipējuma un aprīkojuma modernizācija, tādejādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti.

Būtiska projekta sastāvdaļa ir pārrobežu sadarbība ar projekta partneriem. Projekta partneru sanāksmju un apmācību laikā, dalībnieki iegūs jaunas zināšanas, kaimiņvalstu pieredzi un stiprinās turpmāko sadarbību. Kopīgo apmācību un semināru laikā tiks pilnveidotas zināšanas par to, kā strādā un kādas metodes izmanto pārējie projekta partneri abpus Latvijas un Lietuvas robežas.

Projekta “Only safe!” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-441-increasing-people-safety-in-the-baltic-sea-through-cross-border-cooperation-in-the-western-lithuania-and-kurzeme-2/

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”,un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.