LLI-451 “SCAPE II”

“Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm”

“The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities”

Šī gada 31. martā noslēgsies Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts “SCAPE II”, kura realizācijas laikā Pašvaldības policijas darbiniekiem bija iespēja paplašināt zināšanas un papildināt ikdienas darbā izmantojamo ekipējumu
/16.03.2023./Policijas darbinieks, kuram ir mugurā ir uzvilkta veste, kevlara cimdi un pie vestes piestiprināta jaunā rācija.

Šī gada 31. martā noslēgsies Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts “SCAPE II”, kura laikā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki guva iespēju paplašināt zināšanas par tehniskajiem risinājumiem, papildināt ikdienas darbā izmantojamo ekipējumu un aprīkojumu, kā arī veicināt sadarbību starp projekta partneriem un citām iestādēm.

            Projekta “SCAPE II” partneri, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde un Palangas pašvaldība, realizēja projektu, kura galvenais mērķis bija veicināt sabiedrības drošību, uzlabojot darbinieku prasmes Palangas un Liepājas pašvaldībās, kā arī veikt ekipējuma un aprīkojuma modernizāciju Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā. Projekta ietvaros Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki piedalījās Valsts policijas organizētajā seminārā, kurā tika veikta potenciālo riska vietu analīze Liepājā un Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldes organizētajā seminārā par videonovērošanas tehnoloģiju pielietošanu, kuru laikā bija iespēja gūt papildus zināšanas par video analītiku un sejas atpazīšanu, kiberdrošību, paplašināto realitāti kā jaunu rīku tiesībsargājošo iestāžu darbā cīnoties ar terorisma draudiem, dažādu objektu un automašīnu atpazīšanu ar videonovērošanas palīdzību, likumdošanas un ētiskajiem jautājumiem, trīsdimensiju datu ievākšanu, tehnoloģijām un aplikācijām. Savukārt ekipējuma un aprīkojuma modernizācija tika realizēta papildinot LPPP ikdienas darbā izmantojamo ekipējumu un aprīkojumu ar bruņu vestēm, kevlara cimdiem, kā arī uzlabojot operatīvās saziņas iekšējo sistēmu, izveidojot jaunu digitālo rāciju sistēmu. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks U. Novickis uzsver, ka primāri, iestādes ekipējuma un aprīkojuma modernizācija liek darbiniekam apjaust, ka par viņu rūpējas, kā arī dod iespēju veidot drošāku vidi Liepājas iedzīvotājiem un viesiem. Otrkārt, šāda veida projekti dod iespēju būt informētiem par to, kas šodien ir kvalitatīvākais un nepieciešamākais ekipējums tiesībsargājošām iestādēm. Kopumā, projekti ir tie, kas dod iespēju veidot sadarbību, līdz ar to, nemitīgi attīstīties un uzlabot policijas darbu.

            Projekta realizācijas laikā tika organizētas vairākas sanāksmes un konferences, kas deva iespēju atskatīties uz paveikto, izvērtēt projekta tālāko attīstību, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp iesaistītajām pusēm.Attēls ar jauno rāciju, ko policijas darbinieks tur rokā


Projekta Nr. LLI – 451 “SCAPE II” noslēguma konference Klaipēdā
/30.08.2022./

Konferences dalībnieki

 

2022.gada 30.augustā Klaipēdā norisinājās noslēguma konference, kurā piedalījās Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldes un Palangas pašvaldības administrācijas pārstāvjiem.

Konferencē katra no iesaistītajam iestādēm prezentēja savu ieguldījumu projekta attīstībā un to, kas projekta ietvaros iegādāts iestādes darbības uzlabošanai, kā arī katrs deva savu skatījumu par turpmāko sadarbību, nākotnes projektiem un vīzijām.

K. Vārpiņš sniedz prezentāciju

Konferencē piedalījās arī Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis, kurš dalījās ar savu Lietuvas – Latvijas pārrobežu projektu pieredzi un ieguvumiem. Kā arī deva iespēju konferences dalībniekiem ielūkoties apmācību video materiālos.


Projekta “SCAPE II” vadības darba grupas sanāksme miksētā formā
/31.05.2022./

Projekta SCAPE II partneri sanāksmē

2022.gada 31.maijā Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes telpās norisinājās projekta “SCAPE II” vadības darba grupas sanāksme. Tā kā pēdējā brīdī tika saņemta informācija par divu partneru iespējamo saslimšanu, projekta vadības grupas sanāksme norisinājās miksētā formātā, kur daļa partneru piedalījās klātienē, bet divi partneri sanāksmē piedalījās attālinātā formātā caur tiešsaistes saziņas programmu.

Projekta SCAPE II partneri sanāksmē

Sanāksmes laikā projekta partneri dalījās ar līdz šim paveikto, kā arī vienojās par turpmāko projekta norisi un aktivitātēm. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija informēja par aktualitātēm saistībā par projektā jau paveiktajām aktivitātēm kā arī plānotajām turpmākajām rīcībām.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija prezentē paveikto projekta SCAPE II ietvaros

 


Liepājas pilsētas Pašvaldības policija piedalījās Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldes organizētajā seminārā, projekta “SCAPE II” ietvaros
/19.-20.05.2022./

Latvijas un Lietuvas policiju emblēmas uz virsjakām

19.un 20.maijā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki piedalījās Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldes projekta “SCAPE II LLI-451” ietvaros organizētajā seminārā par videonovērošanas tehnoloģiju izmantošanas praktiskajiem aspektiem tiesībsargājošo iestāžu darbā.SCAPE II projekta semināra dalībnieki Klaipēdā kopfoto

Semināra pirmajā dienā tika uzklausītas dažādas prezentācijas par video analītiku un sejas atpazīšanu, kiberdrošību, paplašināto realitāti kā jaunu rīku tiesībsargājošo iestāžu darbā cīnoties ar terorisma draudiem, dažādu objektu un automašīnu atpazīšanu ar videonovērošanas palīdzību, likumdošanas un ētiskajiem jautājumiem, trīsdimensiju datu ievākšanu, tehnoloģijām un aplikācijām.SCAPE II projekta semināra dalībnieki KlaipēdāSemināra otrajā dienā tika veikta interaktīva sadarbības veicināšanas aktivitāte “Klaipēdas detektīvi”, kuras ietvaros pasākuma dalībnieki tika sajaukti dažādās komandās, lai no katra partnera būtu vismaz viens pārstāvis katrā komandā, kurām vajadzēja pildīt dažādus uzdevumus, atklājot un atpazīstot dažādas vietas Klaipēdā.

Saliedēšanās aktivitātes "Klaipēdas detektīvi" pildot uzdevumuŠāda veida seminārs sniedza jaunu informāciju un idejas par turpmāko darba attīstību ne tikai videonovērošanas jautājumos, bet arī dažādos citos risinājumos pašvaldības policijas darba uzlabošanai.


Liepājas pilsētas Pašvaldības policija piedalījās Valsts policijas organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā, projekta “SCAPE II” ietvaros
/07.-08.10.2021./

7.un 8. oktobrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta “SCAPE II LLI-451” ietvaros organizēja pieredzes apmaiņas semināru ar projekta partneriem – Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldi, Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju un Palangas pašvaldību. Tāpat dalīties pieredzē tika uzaicināti Valsts vides dienesta, Valsts robežsardzes un Valsts policijas koledžas pārstāvji.

Šis seminārs tika paredzēts kā viena no aktivitātēm projekta programmas ietvaros, lai pārrunātu līdz šim paveikto un apspriestu turpmākās darbības projektā. Valsts policijas amatpersonas semināru rīkoja epidemioloģiski drošā vidē un tajā piedalījās personas ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Divu dienu pieredzes apmaiņas seminārs norisinājās Liepājā, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes ēkā. Pirmajā dienā projekta partneri no Liepājas un Latvijas stāstīja par to, kāds tehniskais nodrošinājums ticis iegādāts projekta SCAPE ietvaros, kas norisinājās no 2018.gada maija līdz 2020.gada septembrim, un kā noderējis ikdienas darbā, kā arī pārrunāts par turpmākajiem soļiem, kas tiks iegādāts. Sadarbības partneri no Valsts vides dienesta runāja par pierobežas patrulēšanu ar Lietuvas kolēģiem saistībā ar malu zvejniecību, savukārt Valsts robežsardzes kolēģi runāja par ciešo sadarbību ar Lietuvas kolēģiem robežkontroles jautājumos.

Otrajā dienā Lietuvas kolēģiem un sadarbības partneriem  tika dots uzdevums veikt risku analīzi, apmeklējot vairākas, iepriekš Valsts policijas amatpersonu rūpīgi atlasītas publiskas vietas Liepājā, kur, analizējot Valsts policijā reģistrēto informāciju, paši redzam problēmas no drošības viedokļa, un veikt drošības risku analīzi, dodot savus ieteikumus, kā uzlabot situāciju.

Šīs vietas bija Promenāde un acīmredzams risks, analizējot, un atceroties notikumus – vairāki cilvēki ir iekrituši kanālā. Dažiem tas ir beidzies veiksmīgi un tie tikuši izglābti, bet ne visi. Pie šī punkta Lietuvas kolēģi vienbalsīgi saredzēja variantu uzcelt jebkāda veida žogu vai caurskatāmu barjeru, citi pat ieteica, ka tam jābūt vismaz 1m augstam, lai liepājniekiem un pilsētas viesiem būtu drošāk tur atrasties.

Tālāk tika apskatīti Julianas pagalms, kur vasarā notiek trokšņošanas, narkotiku un alkoholu lietošana, arī nepilngadīgo vidū, kā arī vieta aiz Kluba “Kursa” Liepājā, Zvejnieku alejā, kur manīta jauniešu pulcēšanās, smēķēšana, piegružošana un nama fasādes apķēpāšana. Lietuvas kolēģi šeit saredzēja to, ka situāciju labāku padarītu biežākas Valsts un Pašvaldības policijas patruļas. Tāpat viņi saredzēja, ka ir nepieciešams vairāk kameru šajās vietās, kā arī labāks apgaismojums. Lietuvas kolēģi uzrunāja turpat esošos liepājniekus, kuri apgalvoja, ka ja šajās vietās tiktu uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras, viņi justos drošāk. Liepājnieki bija ieinteresēti sniegt padomus un izteikt savu viedokli Lietuvas policistiem, lai uzlabotu situāciju pilsētā.

Tāpat no ceļu satiksmes drošības viedokļa tika iekļauts uzdevumā apskatīt izbūvēto velojoslu Liepājā, Lielā ielā, kur, par spīti tam, ka ir velojosla, ir tomēr velosipēdisti un skrejriteņu vadītāji, kuri pārvietojas nepareizi – vai nu pa gājēju ceļu, vai pa velojoslu, taču pretēji noteiktajam virzienam.

Nobeigumā tika veikta iesniegto rezultātu un ieteikumu analīze, un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes sētā apskatīts projekta “SCAPE” un “Latvijas un Lietuvas policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” Valsts policijas un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas laikā iepirktais aprīkojums, kā arī dalībnieki tika nofilmēti ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes rīcībā esošo jaudīgo dronu, kas ir spējīgs filmēt jebkurā diennakts laikā un pie jebkādiem apstākļiem.

Lietuviešiem ļoti patika šis divu dienu pieredzes apmainās seminārs, kā arī drošības risku izvērtējams. Veidojot drošu vidi, mēs samazinām noziedzību un veidojam uzticību sabiedrībai. Lietuvieši atzina, ka Liepāja ir daudzpusīga, jo tā ir vienlaicīgi studentu pilsēta, kur tajā pat laikā ir daudz ražošanas un tūrisms. Ir apvienots industriālais, tūrisms un izglītība. Lietuvas kolēģi atzina, ka ir pierasts, ka ostas pilsēta izceļas ar to, ka ir osta, ar ko lepoties, bet Liepāja atšķiras ar to, ka ir spēcīga arī citās jomās.

Informācijas avots: VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova


Projekta ietvaros iegādātas jaunas bruņu vestes
/28.09.2021./

2021.gada 28.septembrī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemtas projekta ietvaros iegādātās bruņu vestes, tādējādi uzlabojot pašvaldības policistu drošību, pasargājot no iespējamām traumām. Iegādātās mūsdienīgās bruņu vestes tiks lietotas ikdienas darbā, jo tās ir funkcionālas, kā arī atbilst mūsdienu prasībām.


Projekta ietvaros iegādāti kevlara cimdi
/30.06.2021./

2021.gada 30.jūnijā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemti projekta ietvaros iegādātie kevlara cimdi, lai uzlabotu pašvaldības policistu drošību, pasargājot no iespējamām traumām. Iegādātie kevlara cimdi tiks lietoti ikdienas darbā.


Projekta “SCAPE II” kārtējā vadības darba grupas sanāksme tiešsaistes formā
/30.06.2021./

2021.gada 30.jūnijā norisinājās projekta “SCAPE II” kārtējā vadības darba grupas sanāksme. Līdzīgi kā iepriekš, sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežojumiem Latvijā un Lietuvā, šī sanāksme norisinājās tiešsaistes formā. Sanāksmes laikā projekta partneri dalījās ar līdz šim paveikto, kā arī vienojās par turpmāko projekta norisi un aktivitātēm. Pagaidām izmaiņas nav plānotas. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija informēja par aktualitātēm saistībā par projektā paredzētajiem iepirkumiem.


Projekta “SCAPE II” vadības darba grupas sanāksme tiešsaistes formā
/11.12.2020./

2020.gada 11.decembrī norisinājās projekta “SCAPE II” vadības darba grupas sanāksme. Sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežojumiem Latvijā un Lietuvā, šī sanāksme norisinājās tiešsaistes formā. Sanāksmes laikā projekta partneri dalījās ar līdz šim paveikto, kā arī vienojās par turpmāko projekta norisi un aktivitātēm. Pagaidām izmaiņas nav plānotas.Projekta "SCAPE II" vadības grupas sanāksme tiešsaistē


Uzsākts projekts “SCAPE II” ar partneru pirmo sanāksmi tiešsaistes režīmā
/10.09.2020./

2020.gada 10.septembrī ar partneru tiešsaistes sanāksmi tika uzsākta projekta “SCAPE II” realizēšana. Sanāksme tiešsaistes platformā tika izvēlēta dēļ vīrusa izplatības ierobežojumiem. Sanāksmes laikā tika apspriesta projekta plānotā norise un aktivitātes.


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionā: Klaipēdas apgabalā Lietuvā un Kurzemes reģionā Latvijā, uzlabojot darbinieku prasmes Palangas un Liepājas pilsētu pašvaldībās, Klaipēdas apgabala policijas departamentā un Latvijas valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, izmantojot  mūsdienīgu tehnisko nodrošinājumu, tādu kā automātiskās numuru zīmju nolasīšanas kameras, rāciju sistēmu, mobilās drošības kameras, elektriskos kvadriciklus, digitālo rāciju sistēmu, Kevlara cimdus, bruņu vestes, nakts redzamības binokļus un komunikācija un sadarbība starp policiju un pašvaldībām Klaipēdas un Kurzemes reģionos. Projekta laikā tiks rīkotas apmācības policistiem un policijas palīgiem, kā izmantot un pielietot video novērošanas kameras. Tās vadīs vietējie un ārvalstu instruktori un lektori. Plānota pieredzes apmaiņa policistiem, to palīgiem un brīvprātīgajiem, kā arī praktiskās demonstrācijas apmācībās un semināros.

Būtiska projekta sastāvdaļa ir pārrobežu sadarbība ar projekta partneriem. Projekta partneru sanāksmju un apmācību laikā, dalībnieki iegūs jaunas zināšanas, kaimiņvalstu pieredzi un stiprinās turpmāko sadarbību. Kopīgo apmācību un semināru laikā tiks pilnveidotas zināšanas par to, kā strādā un kādas metodes izmanto pārējie projekta partneri abpus Latvijas un Lietuvas robežas.

Projekts plānots kā veiksmīgs turpinājums projektam “SCAPE” (LLI-269), kur tika iegādāti videi draudzīgi transportlīdzekļi, sakaru, aizsardzības un tehniskie rīki, organizētas kopējas noderīgas praktiskās apmācības Liepājā un Klaipēdā.

Projekta ietvaros LPPI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” plāno veikt sekojošas aktivitātes:

 • Dalība projekta partneru organizētajās mācībās;
 • Pašvaldības policijas ekipējuma nodrošināšana:
  • Digitālās rāciju sistēmas izveide;
  • Kevlara cimdu iegāde;
  • Bruņu vestu iegāde.

Projekta partneri:

 • Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
 • Palangas pašvaldība (LT).

Šī projekta ietvaros paredzēta esošā Pašvaldības policijas ekipējuma un aprīkojuma modernizācija, tādejādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti. Ņemot vērā Eiropas mērogā īstenotos drošības pasākumus ar esošo aprīkojumu Pašvaldības policija nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības drošību.

Projekta “SCAPE II” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-451-the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities-scape-ii/

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”,un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.