LLI-92 “Safety First!” / “Drošība vispirms!”

“Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore”

Projekta darba grupas sanāksme Liepājā /11.04.2018./

2018.gada 14.aprīlī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas telpās notika projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” darba grupas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneru pārstāvji, lai izvērtētu līdz šim sasniegtos rezultātus, kā arī pārrunātu turpmākās, projektā paredzētās, aktivitātes.Sanāksmes laikā tika apmeklēta arī Liepājas pludmale un Pludmales glābšanas dienests, lai aplūkotu un novērtētu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas paveikto projekta ietvaros – iegādāto aprīkojumu Liepājas Pludmales glābšanas dienestam un pludmalē izvietoto videonovērošanas sistēmu.Projekta “Safety First!” ilgums ir 22 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 589 336 EUR, no kuriem 85% jeb 500 936,31 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.


Otras teorētiskās mācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā /14.12.2017./

Liepājas pilsētas pašvaldības policijas amapersonas atgriezušās no jau otrajām teorētiskajām mācībām glābējiem un ūdenslīdējiem, kas notika Klaipēdā un tika organizētas projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros

Teorētisko mācību laikā tika pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tika pārrunātas tādas tēmas kā Lietuvas glābēju uz ūdens sagatavošana, glābēju drošība ūdenī un uz ledus, glābēja pienākumi uz ūdens, paņēmieni, ko izmantot glābšanai uz ūdens un ledus u.c. tēmas.

Teorētiskajās mācībās piedalījās pārstāvji no VUGD, Klaipēdas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas un Neringas pašvaldības akciju sabiedrības “Neringos komunalininkas”.

Portāls jau informēja, ka projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros VUGD Latvijā jau ir īstenojis divas teorētiskās apmācības glābējiem un ūdenslīdējiem, bet vēl vienas jau iepriekš ir realizētas Lietuvā.

Pēc otrajām teorētiskajām apmācībām Klaipēdā, abās valstīs tiks organizētas apjomīgas praktiskās mācības.

Projekta “Safety First!” ilgums ir 22 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 589 336 eiro, no kuriem 85% jeb 500 936,31 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.


Mācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā /26.10.2017./

Ceturtdien, 26. oktobrī, Liepājas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas apmeklēs teorētiskās apmācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā, kas tiek organizētas projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros.

Teorētisko mācību laikā tiks pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tiks pārrunātas tādas tēmas kā Lietuvas glābēju uz ūdens sagatavošana, glābēju drošība ūdenī un uz ledus, peldētāju veselība un traumas, glābšana uz ūdens, glābšanas aprīkojums u.c. tēmas. Teorētiskajās mācībās piedalīsies pārstāvji no VUGD, Klaipēdas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas,  Pāvilostas novada pašvaldības, Valsts robežsardzes, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas un Neringas pašvaldības akciju sabiedrības “Neringos komunalininkas”.

Projekta ietvaros VUGD Latvijā ir īstenojis divas teorētiskās apmācības glābējiem un ūdenslīdējiem, bet vēl divas tiks īstenotas Lietuvā, pēc kurām abās valstīs tiks organizētas apjomīgas praktiskās mācības.

Līdztekus projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” jeb saīsināti “Safety First!”ietvaros tiks iegādāts jauns ugunsdzēsēju glābēju aprīkojums, ūdenslīdēju autobuss un izveidoti četri informatīvi videomateriāli, kuros tiks attēloti ieteikumi drošai atpūtai pie jūras.

Projekta “Safety First!” ilgums ir 22 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 589 336 EUR, no kuriem 85% jeb 500 936,31 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.


Liepājā notiks starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas ūdenslīdējiem /14.09.2017./

Ceturtdien, 14. septembrī, Liepājā norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) rīkotās teorētiskās apmācības ūdenslīdējiem projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros.

Teorētisko mācību laikā tiks pilnveidota Latvijas un Lietuvas ūdenslīdēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tiks pārrunātas tādas tēmas kā vispārējie drošības nosacījumi ūdenslīdēju darbā, kā sniegt palīdzību cietušam ūdenslīdējam virs un zem ūdens, kā arī pirmās palīdzības sniegšana uz ūdens un krastā kritiskās situācijās un niršanas laikā, kā arī citas tēmas. Apmācības vadīs pieredzējuši Nacionālas daivinga līgas instruktori no daivinga kluba “Jūras vējš”.

Teorētiskajās mācībās piedalīsies pārstāvji no VUGD, Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes, Liepājas pašvaldības policijas, Pāvilostas novada pašvaldības un pašvaldības policijas, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas, Valsts policijas un Neringas pašvaldības akciju sabiedrības “Neringos komunalininkas”.

Līdztekus projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” jeb saīsināti “Safety first”ietvaros tiks iegādāts jauns ugunsdzēsēju glābēju aprīkojums, ūdenslīdēju autobuss un izveidoti četri informatīvi videomateriāli, kuros tiks attēloti ieteikumi drošai atpūtai pie jūras, kā arī organizētas vairākas praktiskās mācības ūdenslīdējiem.

Projekta “Safety first” ilgums ir 22 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 589 336 EUR, no kuriem 85% jeb 500 936,31 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.


Liepājā notiks starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas glābējiem uz ūdens /24.08.2017./

Ceturtdien, 2017.gada 24. augustā, Liepājā norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) rīkotās teorētiskās apmācības glābējiem uz ūdens projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros.

Teorētisko mācību laikā tiks pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar drošību jūras piekrastē. Apmācībās tiks pārrunātas tādas tēmas kā glābēju izglītība, pamatnostādnes pirmās palīdzības sniegšanā, prevencija par drošību pie ūdens, kā arī darba grupās tiks izspēlētas dažādas iespējamās situācijas, kas saistītas ar glābšanas darbiem uz ūdens. Apmācības vadīs SIA “Alfa ABC” pasniedzēja Judīte Oškalne un Starptautiskās glābēju asociācijas instruktori no Latvijas un Igaunijas.

Teorētiskajās mācībās piedalīsies pārstāvji no VUGD, Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes, Liepājas pašvaldības policijas,  Pāvilostas novada pašvaldības un pašvaldības policijas, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas, Valsts policijas un Neringas pašvaldības akciju sabiedrības “Neringos komunalininkas”.

Līdztekus projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” jeb saīsināti “Safety first” ietvaros tiks iegādāts jauns ugunsdzēsēju glābēju aprīkojums, ūdenslīdēju autobuss un izveidoti četri informatīvi videomateriāli, kuros tiks attēloti ieteikumi drošai atpūtai pie jūras, kā arī organizētas vairākas praktiskās mācības ūdenslīdējiem.

Projekta “Safety first” ilgums ir 22 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 589 336 EUR, no kuriem 85% jeb 500 936,31 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.


Liepājas pilsētas pašvaldības policija uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā

Latvijas un Lietuvas jūras piekraste ir populāra atpūtas vieta ne tikai iedzīvotājiem, bet arī tūristiem no citām valstīm. Statistika rāda, ka ar katru gadu palielinās noslīkušo cilvēku skaits uz ūdens, pārspējot bojāgājušo skaitu ugunsgrēkos. 2015.gadā Latvijā un Lietuvā no ūdens izcelti vairāk nekā 100 cilvēku un 2016.gadā no ūdens izcelti 110 noslīkuši cilvēki. Galvenie noslīkšanas iemesli ir pārdrošība, peldēšana alkohola reibumā un pārāk strauja ieiešana aukstā ūdenī, kas izraisa sirds un asinsrites traucējumus. Drošības tēma ir viena no prioritātēm daudzos plānošanas dokumentos un stratēģijās. Projekta “Safety first!” galvenais mērķis ir paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābēju profesionālās iemaņas un nodrošināt atbilstošu aprīkojumu, kā arī informēt iedzīvotājus un tūristus par drošu atpūtu pludmalē. Sagaidāms, ka pēc projekta ieviešanas samazināsies nelaimes gadījumu un bojāgājušo cilvēku skaits Latvijas un Lietuvas jūras piekrastē. Projekta laikā tiks veiktas vērienīgas apmācības un semināri, kuros piedalīsies glābšanas dienesti no Latvijas un Lietuvas valsts un pašvaldības institūcijām. Apmācības vadīs eksperti no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Tiks modernizēts glābēju aprīkojums, izveidoti 4 informatīvi videomateriāli, kas uzskatāmi parādīs pamata ieteikumus drošai un atpūtai pie jūras. Videomateriāli tiks popularizēti sociālajos medijos un projekta partneru, iesaistīto pašvaldību mājaslapās. Papildus tam, abu valstu pludmalēs tiks izvietoti informatīvas zīmes ar ieteikumiem, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Pārrobežu sadarbība projektā ir ļoti būtiska, jo, kad ir runa par drošību jūras piekrastē, gan Latvijas, gan Lietuvas glābēji saskaras ar ļoti līdzīgām problēmām. Projekta ietvaros abu valstu institūcijas varēs dalīties pieredzē un piedalīties kopīgās apmācībās.

Liepājas pilsētas pašvaldības policija kā projekta partneris piedalīsies Latvijas VUDG un Lietuvas VUGD organizētajās glābēju mācībās, tiks izveidota video novērošanas sistēmas publiskajā pludmalē Liepājas iedzīvotāju un viesu drošībai kā uz ūdens, tā arī pludmalē. Papildus tiks izveidotas TETRA rāciju sistēmas pludmales glābšanas dienestam, kas palīdzēs glābējiem operatīvāk sazināties un sniegt palīdzību pludmales apmeklētājiem. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Pludmales glābšanas dienestam tiks uzlabots un pilnveidots arī ar tiešajiem glābšanas darbiem saistītais ekipējums.

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam
Projekta partneri: Galvenais partneris: Ventspils p/i “Ventspils Digitālais centrs”, projekta partneri: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Klaipēdas ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neringas pašvaldība, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Pāvilostas novada pašvaldība
Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu
Plānotais finansējums Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai: EUR 38 837,63
Projekta kopējais apjoms: EUR 589 337
Ieviešanas periods: 03.04.2017. – 02.02.2019.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 85% izmaksas, valsts finansējums ir 5%, bet 10% ir Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Papildu informācijai:
Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas
pārstāvis
Kaspars Vārpiņš
tālr. 26406820
e-pasts: kaspars.varpins@pp.liepaja.lv