NEEDS

Projekts “Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” (The Needs-based education and studies in societal security – NEEDS) ir vērsts uz prasmju trūkumu un neatbilstību starp sabiedrības drošības izglītību un zināšanu vajadzībām šajā jomā, kā arī to, ka trūkst strukturētas starpvalstu sadarbības un dialoga starp Augstākās izglītības iestādēm, praktiķiem un ekspertiem sabiedrības drošības jautājumu risināšanā.

Sabiedrības drošības stiprināšana ilgtermiņā
Pārvarot šīs nepilnības, nākamās paaudzes izglītības pieredze, kuras uzdevums ir darboties sabiedrības drošības jomā, tiks uzlabota un bagātināta ar visatbilstošākajām, konkrētai jomai atbilstošākajām un jaunākajām zināšanām un prasmēm. Nākamā paaudze būs labāk sagatavota, lai risinātu nākotnes sabiedrības drošības problēmas. Sabiedrības drošība pēc savas būtības ir starpdisciplināra, daudzlīmeņu un starptautiska. Daļēji to var saprast, aplūkojot noturības jēdzienu un sabiedrības spēju sagatavoties, reaģēt, atgūties un mācīties no tīšiem un netīšiem notikumiem, kas izjauc sabiedrības darbību.

Projekta NEEDS logotips

Starpvalstu pieeja transnacionālām problēmām
Tas, ka dažādas krīzes neievēro valstu robežas, nozīmē, ka svarīga nākotnes prasmju kopuma daļa ietver spēju strādāt starptautiskā līmenī. Šī prasmju kopa nerodas pati no sevis. Tās ir prasmes, kas jāveido, veicinot elastību, dažādu kultūru izpratnes un sadarbību pāri robežām.

Baltijas jūras reģiona valstīm ir vairākas kopīgas sabiedrības drošības problēmas to ģeogrāfiskā tuvuma un funkcionālās savstarpējās atkarības dēļ. Fakts, ka kaimiņvalstis bieži sniedz atbalstu krīzes laikā, ir vēl viena svarīga motivācija uzlabot starptautisko sadarbību. Neskatoties uz to, ka projekts NEEDS galvenokārt koncentrējas uz Baltijas jūras reģionu, rezultāti var būt svarīgi arī citiem reģioniem.

Projekts NEEDS atbildēs uz šīm sabiedrības drošības problēmām, 1) izveidojot “profesionāļu kopienas” tīklu un saskarni sadarbībai, kā arī 2) izstrādājot kopīgus mācību materiālus īsiem tiešsaistes kursiem par sabiedrības drošību Baltijas jūras reģionā. Šo centienu centrā būs starpvalstu un starpnozaru komandas, kuras to darīs, izmantojot novatorisku pedagoģisku pieeju. Stratēģisko partnerību un sadarbības veicināšana stiprinās uzticību un padziļinās sapratni starp Baltijas jūras reģiona nozarēm un valstīm, palīdzot uzlabot kopējos centienus un mazināt konfliktu risku.

Projekta NEEDS iesākums
Projekts NEEDS tika sagatavots ar citu iepriekš finansētu projektu, kura mērķis bija stiprināt saikni starp augstākās izglītības iestādēm, ekspertiem un praktiķiem sabiedrības drošības jomā Baltijas jūras reģionā. Šī projekta ietvaros tika veikts neliels pētījums un problēmu apzināšana saistībā par pašreizējām izglītības programmām sabiedrības drošības jomā Baltijas jūras reģionā. Atzinumi liecināja par spēcīgo vēlmi un nepieciešamību vairāk uzsvērt izglītību, kas saistīta ar “noturību” (resilience) Baltijas jūras reģionā.

Veicot šo pētījumu, projekta partneri bija vienisprātis, ka pirmais solis uz priekšu būtu pašreizējo mācību materiālu uzlabošana, lai vairāk pievērstos sabiedrības drošībai, kā arī palielinātu starpvalstu apmaiņu un tiešsaistes kopienas izveidošanu.

Viens no galvenajiem elementiem šī ambiciozā mērķa sasniegšanā ir fakts, ka projekts atspoguļo to cilvēku daudzveidību, kuri strādā ar Baltijas jūras reģiona sabiedrības drošības jautājumiem: Augstākās izglītības iestādes un eksperti palīdz attīstīt augstas kvalitātes un uz reālām vajadzībām balstītu izglītību, kā arī praktiķi un profesionāļi nodrošina izglītojošo materiālu saistību ar reāliem dzīves apstākļiem un problēmām. Studenti palīdzēs izstrādāt un izmēģināt jaunos mācību materiālus apmaiņā pret to, lai labāk iepazītos ar problēmām, ar kurām eksperti, praktiķi un politikas veidotāji saskaras ikdienas darbā.

Starpvalstu partnerība
Projekta NEEDS starptautiskā partnerība ļauj projektam balstīties uz zināšanām un izpratni par dažādiem valstu kontekstiem. Tā stiprina projektu un dod iespēju veidot pedagoģisku pieeju, kurā ņemts vērā starptautiskās sadarbības aspekts. Vairākiem partneriem ir liela pieredze studentu mācīšanā un apmācībā riska novērtēšanā un samazināšanā, kā arī riska un krīžu pārvaldībā. Šīs perspektīvas patiesi bagātina projekta aktivitātes. Katrs partneris ieviesīs savu izpratni par sabiedrības drošību, ļaujot projektam sasniegt augstu izsmalcinātības līmeni jaunu mācību materiālu izstrādē.

Projekta finansētājs: Erasmus+

Projekta vadošais partneris – Baltijas jūras valstu padome (Council of the Baltic Sea States – Zviedrija)

Projekta partneri:

  • Laurea Lietišķo zinātņu universitāte (Laurea ammattikorkeakoulu – Somija)
  • Zviedrijas Aizsardzības universitāte (Forsvarshogskolan – Zviedrija)
  • Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)
  • Tromsoe universitāte – Norvēģijas arktiskā universitāte (Universitetet i Tromsoe – Norges Arktiske universitet – Norvēģija)
  • Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Feuerwehr Hamburg – Vācija)
  • Galvenā Ugunsdzēsības dienesta skola (Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Polija)
  • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (pārstāvot arī Baltijas jūras pilsētu savienības Drošas pilsētas komisiju – Union of the Baltic Cities Safe Cities commission)

Projekta kopējais budžets: 426 990,00 eiro

Pašvaldības policijas projekta budžets: 42 223,00 eiro