ReSit

ReSit – Situational Picture of Volunteerism for Societal Resilience in the Baltic Sea Region
ReSit – Situācijas aina attiecībā uz brīvprātīgo lomu sabiedrības sociālajā elastīgumā Baltijas jūras reģionā

Galvenais partneris: Somijas Nacionālā glābšanas asociācija SPEK / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Atblasta programma: Somijas Ārlietu ministrija / Ulkoministeriö
Projekta partneri:
Liepājas pilsētas Pašvaldības policija / Baltijas jūras pilsētu savienības Drošas pilsētas komisija
Frederiksborgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Dānija) / Frederiksborg Brand og Redning
Dānijas Civilās aizsardzības līga / Beredksabsforbundet
Projekta finansējums: 110 900 EUR
Projekta atbalsta apjoms: 90%
Laika posms: 2019-2020

Lai nodrošinātu, ka sabiedrība ir pēc iespējas izturīgāka pret dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, varas iestādes nevar darboties pašas par sevi. Lai atbalstītu iestādes to darbībā, ir vajadzīgas aktīvas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un kvalificēti brīvprātīgie.

Brīvprātīgajiem ir nozīmīga un būtiska loma, palīdzot nodrošināt viņu vietējo kopienu drošību un sabiedrības izturību pret draudiem un riskiem. Iesaistot brīvprātīgos, tiek veicināta kopīgas sabiedrības kultūras veidošana, kurā visiem dalībniekiem ir nozīmīga un papildinoša loma sociālajā elastīgumā.

Projekta “ReSit”, ko finansē Somijas Ārlietu ministrija, mērķis ir radīt situācijas ainu par brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā Baltijas jūras reģionā un tādējādi daļēji uzlabojot sabiedrības izturību pret dabas un cilvēku izraisītām katastrofām.

Situācijas ainu izmantos, lai izveidotu kopīgas brīvprātības pamatnostādnes Baltijas jūras reģionā. Projekts arī iezīmēs iespējamo finansējumu Eiropas līmeņa projektam. Projekts tiks veikts, izmantojot anketas un intervijas ar ekspertiem, brīvprātīgajiem un varas pārstāvjiem attiecīgajā reģionā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vietējām varas iestādēm un īpaši pilsētām.

ReSit projekts norisināsies no 2019.gada decembra līdz 2020.gada decembrim.