Tiek uzsākts Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts SCAPE II

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas logotips

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā SCAPE II. Šis jaunais projekts ir turpinājums projektam SCAPE, kurš noslēgsies 2020.gada septembrī.

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu un pašvaldību darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas darbā. Projekta mērķis ir veicināt policijas un vietējo pašvaldību sadarbību Latvijas – Lietuvas pierobežā, kā arī palielināt reģiona drošību un popularitāti.Šī projekta ietvaros paredzēta esošā Pašvaldības policijas ekipējuma modernizācija, tādejādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti. Ņemot vērā Eiropas mērogā īstenotos drošības pasākumus ar esošo aprīkojumu Pašvaldības policija nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības drošību. Pašvaldības policijai tiks iegādātas bruņu vestes un kevlara cimdi, kā arī ieviesta digitālā rāciju sistēma. Papildus plānota dalība kopīgās darbinieku mācībās – video novērošanas rīku izmantošana ikdienas darbā un preventīvais darbs pierobežā.

Interreg programmas logotips

Projekta vadošais partneris ir Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde un projektā piedalās Palangas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” un Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde.

Projekta “SCAPE II” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities/