Trauksmes celšanas sistēma Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa (*.docx)

Trauksmes cēlējs aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) var iesniegt:

  • nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksmescelejs.policija@liepaja.lv
  • ziņojot mutvārdos Kontaktpersonai (Nepilngadīgo lietu nodaļas priekšnieks Edmunds Untulis, bet viņa prombūtnes laikā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka norīkota amatpersona)
  • ievietojot to Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas telpās (Jelgavas iela 48, Liepāja) speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotā pastkastē pie 2.kabineta vai nododot Kontaktpersonai personīgi