In Memoriam Normunds Dīķis

2017.gada 25.novembrī 55 gadu vecumā mūžībā aizgājis ilggadējais Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Dīķis.

Normunds Dīķis dzimis 1963.gada 2.aprīlī.

1990.gadā Normunds Dīķis kļuva par Brīvprātīgo kārtības sargu vienības dalībnieku. Viņš bija viens no tiem, kuri 1991.gada janvārī devās uz Rīgu un kopā ar citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem apsargāja tautas manifestāciju Daugavmalā. Normunds Dīķis bija klāt arī visos 1991.gada janvāra notikumos, sargājot Augstāko padomi un citus, tajā laikā stratēģiski svarīgus objektus.

Darbu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā (tajā laikā Liepājas Kārtības policija), Normunds Dīķis uzsāka neilgi pēc tās dibināšanas – 1991.gada februārī. Par Pašvaldības policijas priekšnieku viņš kļuva 1999.gada oktobrī.

Normunds Dīķis savā dzīvē ir bijis taisnīgs pret visiem, daudz paveica Liepājas pilsētas iedzīvotāju drošībai un policijas darba pilnveidošanai. Ilgā prakse tiesībsargājošajās struktūrās ļāva operatīvi un objektīvi reaģēt un pieņemt pareizus lēmumus ārkārtas un nestandarta situācijās. Viņš veidoja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas kvalitatīvu sadarbību ar tiesībsargājošajām struktūrām un citām institūcijām.

Bija prasīgs pret sevi un padotajiem.  Atbalstīja darbinieku vēlmi pilnveidoties un izglītoties, kā arī pats patstāvīgi apguva jaunas zināšanas – Liepājas Pedagoģijas akadēmijā (tagad Liepājas Universitāte) iegūstot maģistra grādu, kā arī regulāri apmeklējot dažādus seminārus un kursus savu prasmju pilnveidošanai.

Jau no skolas gadiem Normunds Dīķis aktīvi nodarbojās ar dažādiem sporta veidiem, īpaši aizraujoties ar atlētisko vingrošanu, pat piedaloties dažādās sacensībās un iegūstot godalgotās vietas, kaut gan pats vienmēr uzsvēra, ka ar sportu nodarbojas, lai uzturētu sevi labā fiziskā formā.

Normunds Dīķis un viņa ieguldījums paliks Liepājas pilsētas un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas vēsturē un darbinieku sirdīs.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju Normunds Dīķis vadīja 18 gadus, līdz savai pēdējai dzīves dienai.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību Normunda Dīķa piederīgajiem.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija