CBSS PSF 2019/04 “Youth for safer youth” / “Jaunatne drošākai jaunatnei”

“Jaunatne drošākai jaunatnei”
“Youth for safer youth”

Galvenais partneris: Liepājas pilsētas Pašvaldības policija
Atblasta programma: Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta mehānisms / Council of the Baltic Sea States Project Support Facility
Projekta partneri:
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Jauniešu māja”
Dienvidrietumu Somijas ārkārtas palīdzības dienests / Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Espoo jauniešu centrs (Somija) / Espoon nuorisopalvelut
Kauņas pašvaldība (Lietuva) / Kauno Miesto Savivaldybė
Projekta finansējums: 50 507 EUR
Projekta atbalsta apjoms: 90%
Laika posms: 2019-2020

Projekta ietvaros, sadarbībā ar jauniešiem un drošības ekspertiem tiks izstrādāta un veikta Baltijas jūras reģiona jauniešu aptauja par drošības sajūtu, kā arī par risinājumiem kā to uzlabot. Kā arī sagatavot informāciju turpmākajam projektam jauniešu izglītošanai par drošības jautājumiem, izmantojot mūsdienīgus, jauniešiem pieejamus risinājumus.

Jauniešu aptaujas rezultātu atskaite (angļu valodā).


Projekta “Jaunatne drošākai jaunatnei” sanāksme Liepājā aizvadīta / 12.12.2019.
No 10.līdz 12.decembrim Liepājā norisinājās Baltijas jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea States) Projektu atbalsta mehānisma (Project Support Facility) atbalstītā Liepājas pilsētas Pašvaldības projekta “Youth for safer youth” (Jaunatne drošākai jaunatnei) pirmā sanāksme, kura norisinājās kopā ar Baltijas jūras pilsētu savienības (Union of the Baltic Cities) Drošas pilsētas komisijas (Safe Cities Commission) sanāksmi.

Projekta sanāksmē piedalījās jaunieši un jauniešu pārstāvji no Liepājas, Rīgas, Kauņas (Lietuva) un Espo (Somija), kā arī drošības eksperti no Liepājas, Jelgavas, Jēkabpils, Igaunijas pilsētām Tallinas un Tartu, kā arī no Somijas pilsētām Turku un Lahti. Projektā tiks izstrādāta un veikta Baltijas jūras reģiona jauniešu aptauja par drošības sajūtu, kā arī par risinājumiem kā to uzlabot jauniešiem pieejamā veidā.

Projekta pirmās sanāksmes laikā jauniešus un drošības ekspertus uzrunāja Liepājas pilsētas mērs Jānis Vilnītis, kurš akcentēja, ka jauniešu iesaistīšana drošības zināšanu uzlabošanā ir labs risinājums, it sevišķi veicot to plašākā mērogā. Jānis Vilnītis arī atzīmēja veiksmīgo drošības ekspertu sadarbību Baltijas jūras reģiona ietvaros un šādu aktivitāšu nozīmīgumu ikvienas pilsētas drošības veicināšanā. Savukārt, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Novickis novērtēja jauniešu interesi iesaistīties drošības veicināšanas aktivitātēs.

Trīs dienu laikā jaunieši kopā ar drošības ekspertiem analizēja līdz šim veiktās aktivitātes jauniešu drošības pētījumos un secināja, ka jaunieši pēc 18 gadu vecuma bieži uzreiz tiek uzskatīti par pieaugušajiem, līdz ar to mazāk pievēršoties šim vecuma posmam. Šo dienu laikā tika izstrādātas pamatkategorijas, kuras tiks iekļautas jauniešu aptaujā, kā arī par iespējamajiem veidiem, kā vissekmīgāk sasniegtu jauniešus visā Baltijas jūras reģionā, lai aptaujātu pēc iespējas lielāku daļu jauniešu. Papildus tika izstrādātas iestrādes turpmākajai aptaujas anketas izstrādei, kuras izstrāde tiks turpināta izmantojot saziņu virtuālajā vidē.