Vēsture

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas vēsturiskā emblēma1990.gada 9.novembrī Liepājas pilsētas Tautas deputātu padome 20.sasaukuma 4.sesijā pieņēma lēmumu “Par Kārtības policijas izveidošanu Liepājas pilsētā”. Šis lēmums noteica, ka Liepājā ir jāizveido Liepājas pilsētas Kārtības policija. Tika apstiprināts tās nolikums, kurā noteica 16 veicamās funkcijas. Kārtības policijas pamatsastāvu veidoja 25 policisti, kuriem vēlāk pievienojās grāmatvede un kasiere.

Pirmais Kārtības policijas iecirknis tika izveidots Pasta ielā 23. Iesākumā kārtības policisti patruļas pilsētā veica pārvietojoties ar kājām un pārmērīgi iereibušās personas uz atskurbtuvi tika nogādātas nesot.

Laika gaitā tiek iegādāti pirmie speclīdzekļi – steki, roku dzelži un pirmā automašīna.

Sākumā tika izveidota tikai dežūrējošā nodaļa, kuras darbinieki izbrauca uz izsaukumiem. Nedaudz vēlāk tika izveidota administratīvā nodaļa, kuras darbinieki tika norīkoti patruļām konkrētos pilsētas sektoros.

1992.gada 7.februārī tiek pieņemts lēmums Liepājas pilsētas Kārtības policijas nosaukumu nomainīt uz “Liepājas pilsētas Municipālā policija”. Liepājā tika izveidoti 5 iecirkņi, taču 1995.gadā Liepājas pilsētas Municipālo policiju sadalīja trīs iecirkņos – Pasta ielā 23, Neatkarības rotas ielā 11 un Flotes ielā 7, savukārt Lielā ielā 3 atradās Municipālās policijas administrācija, Pieraksta un izraksta nodaļa, kuras uzdevums bija iedzīvotāju dzīvesvietu dzīvesvietas datu reģistrēšana un izziņu izsniegšana.Trīs pašvaldības policijas mašīnas pie bijušā iecirkņa Karostā

1995.gada 19.jūlijā Lielā ielā 3 tika izveidotas Īslaicīgās aizturēšanas telpas, kurās izvietoja alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā esošas personas. Šīs aizturētās personas Īslaicīgās aizturēšanas telpās atradās nepārtrauktā feldšeru uzraudzībā.

1996.gada beigās Pasta ielas 23 iecirknis tika pārcelts uz Lielo ielu 3.Pašvaldības policijas darbinieki policijas jubilejā pie Liepājas pilsētas domes

1998.gada 4.jūnijā ar Liepājas pilsētas domes lēmumu Municipālās policijas nosaukums tiek mainīts uz Liepājas pilsētas Pašvaldības policija. 1998.gadā tika izveidota Nepilngadīgo lietu nodaļa, kuras uzdevums bija risināt visus likumpārkāpumu jautājumus, kas saistīti ar nepilngadīgām personām.

2000.gadā tika izveidots Pludmales glābšanas dienests un pievienots Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai. Pludmales glābšanas dienesta uzdevums ir veikt glābšanas darbus uz ūdens peldsezonas laikā. Glābšanas torņi atrodas divās vietās Baltijas jūras pludmalē – pie koncertzāles “Pūt vējiņi” un Vaiņodes ielas galā. 2018.gada 22.maijā Pludmales glābšanas dienesta darbība ir nodota Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” pārvaldībā.Pašvaldības policijas darbinieki pie bijušā iecirkņa Tirgus ielā

2001.gadā tika izveidota Transporta kontroles nodaļa ar mērķi kontrolēt, kā tiek ievēroti sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājumi, kā arī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošana pēc Ceļu satiksmes noteikumiem.

2003.gadā Liepājas pilsētas Pašvaldības policija pārceļas uz tagadējo mājvietu, Jelgavas ielā 48. 2003.gada beigās tika izveidota Analītiskā nodaļa ar mērķi veikt nelegālā alkohola aprites apkarošanu Liepājā.

2005.gadā tika likts pamats skolu apsardzes dienestam.Pašvaldības policijas darbinieki pie pludmales

2010.gadā tika izveidota velopatruļa, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un regulāri patrulētu parkos un pa jaunizveidotajiem veloceliņiem visā pilsētas teritorijā.

2015.gada 16.martā Liepājas ielās patruļas uzsāk trīs jauni operatīvie transportlīdzekļi – elektromobīļi.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieki:
Aivars Kržanovičs 1990.septembris – 1990.novembris;
Gaidis Ošenieks 1990.decembris – 1991.jūlijs;
Pēteris Ruļuks 1991.jūlijs – 1993.oktobris;
Gundars Meiers 1993.oktobris – 1995.janvāris;
Aivars Prūsis 1995.janvāris – 1999.septembris;
Normunds Dīķis 1999.oktobris – 2017.gada.novembris;
Uldis Novickis 2017.gada decembris – līdz šim brīdim.

 Pašvaldības policijas darbinieki pie bijušā iecirkņa Flotes ielā