Vakances

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”
Reģistrācijas Nr.90000037587
aicina darbā

KĀRTĪBNIEKU
Profesijas kods – 3355 34

Darba vieta: Jelgavas ielā 48, Liepājā
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Darba slodze: pilns darba laiks
Atalgojums: 1185.00 EUR (bruto)

Prasības pretendentiem:

 • pilngadīgs Latvijas pilsonis;
 • nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
 • nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 • ieguvusi vismaz vidējo izglītību;
 • labas komunikācijas prasmes un emocionālā noturība;
 • jābūt labai fiziskai sagatavotībai;
 • jābūt labai veselībai;
 • vēlama autovadītāja apliecība;
 • teicamas latviešu valodas prasmes (augstākā līmeņa 1.pakāpe – C1);
 • vēlamas angļu, krievu un/vai citu svešvalodu zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • patrulēt sabiedriskās kārtības uzturēšanai, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas.
 • veikt administratīvā pārkāpuma procesu savas kompetences ietvaros vai sagatavot lietas nosūtīšanu pēc piekritības.
 • veikt personu datu apstrādi, lai nodrošinātu procesuālo darbību veikšanu un, lai noteiktu personas identitāti.
 • sniegt pirmo palīdzību un organizēt citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošai personai savas kompetences ietvaros.
 • personu informēšana un palīdzības sniegšana savas kompetences ietvaros.
 • izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, veikt juridisko faktu konstatāciju.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • u.c. profesionalitāti apliecinoši dokumenti pēc iesniedzēja ieskatiem.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Kārtībnieka amata vakance” līdz 2023.gada 1.martam var iesniegt:

 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” Jelgavas ielā 48, Liepājā, 1.stāva pastkastē;
 • nosūtot pa pastu – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV-3401;
 • nosūtot uz e-pasta adresi: policija@liepaja.lv.

Tālrunis uzziņām 63 401 971.

Paldies par katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (Liepājas pilsētas pašvaldība), Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63 401 971, elektroniskā pasta adrese: policija@liepaja.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no to izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv