Konstatē pārkāpumus divās tirdzniecības vietās

21.janvārī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas darbinieki veica pārbaudi piecās Liepājas tirdzniecības vietās, lai noskaidrotu vai tirdzniecības vietas nepārkāpj Alkoholisko dzērienu aprites likumu un nepārdod alkoholu nepilngadīgām personām. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka divās tirdzniecības vietās nepilngadīgai personai tika pārdoti alkoholiskie dzērieni. Abos gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.panta 3.daļas, par ko uzliek naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 1400 eiro.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas darbinieki regulāri apseko tirdzniecības vietas un informē pārdevējus un veikala vadītājus, ka viņiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Apsekojot tirdzniecības vietas papildus arī tiek sniegta informācija par soda apmēriem, pārkāpjot šos noteikumus.