Liepājas pilsētas Pašvaldības policija 9.maijā strādās pastiprinātā režīmā

Šā gada 9.maijā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki strādās pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Liepājā. Pastiprināti tiks pievērsta uzmanība tam, kā tiek ievēroti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi. Tā kā publiskā vidē ir izskanējuši aicinājumi organizēt individuālās uguņošanas, pašvaldības policijas darbinieki pievērsīs uzmanību arī to organizēšanai. Pašvaldības policija atgādina, ka uguņošanas ierīces aizliegts izmantot citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku piekrišanas, kā arī citu privātpersonu īpašumā esošās zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas. Tās aizliegts izmantot arī tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem, kā arī zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un zem citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas). Likums paredz, ka pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst izmantot tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, kā arī uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja. Būtiski, ka uguņošanas ierīces nedrīkst izmantot arī daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, par uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma aprites noteikumu pārkāpšanu fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 35 līdz 350 eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 70 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.