Attēls ar jauno rāciju, ko policijas darbinieks tur rokā

Šī gada 31. martā noslēgsies Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts “SCAPE II”

Šī gada 31. martā noslēgsies Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts “SCAPE II”, kura laikā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki guva iespēju paplašināt zināšanas par tehniskajiem risinājumiem, papildināt ikdienas darbā izmantojamo ekipējumu un aprīkojumu, kā arī veicināt sadarbību starp projekta partneriem un citām iestādēm.

            Projekta “SCAPE II” partneri, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde un Palangas pašvaldība, realizēja projektu, kura galvenais mērķis bija veicināt sabiedrības drošību, uzlabojot darbinieku prasmes Palangas un Liepājas pašvaldībās, kā arī veikt ekipējuma un aprīkojuma modernizāciju Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā. Projekta ietvaros Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki piedalījās Valsts policijas organizētajā seminārā, kurā tika veikta potenciālo riska vietu analīze Liepājā un Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldes organizētajā seminārā par videonovērošanas tehnoloģiju pielietošanu, kuru laikā bija iespēja gūt papildus zināšanas par video analītiku un sejas atpazīšanu, kiberdrošību, paplašināto realitāti kā jaunu rīku tiesībsargājošo iestāžu darbā cīnoties ar terorisma draudiem, dažādu objektu un automašīnu atpazīšanu ar videonovērošanas palīdzību, likumdošanas un ētiskajiem jautājumiem, trīsdimensiju datu ievākšanu, tehnoloģijām un aplikācijām. Savukārt ekipējuma un aprīkojuma modernizācija tika realizēta papildinot LPPP ikdienas darbā izmantojamo ekipējumu un aprīkojumu ar bruņu vestēm, kevlara cimdiem, kā arī uzlabojot operatīvās saziņas iekšējo sistēmu, izveidojot jaunu digitālo rāciju sistēmu. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks U. Novickis uzsver, ka primāri, iestādes ekipējuma un aprīkojuma modernizācija liek darbiniekam apjaust, ka par viņu rūpējas, kā arī dod iespēju veidot drošāku vidi Liepājas iedzīvotājiem un viesiem. Otrkārt, šāda veida projekti dod iespēju būt informētiem par to, kas šodien ir kvalitatīvākais un nepieciešamākais ekipējums tiesībsargājošām iestādēm. Kopumā, projekti ir tie, kas dod iespēju veidot sadarbību, līdz ar to, nemitīgi attīstīties un uzlabot policijas darbu.

            Projekta realizācijas laikā tika organizētas vairākas sanāksmes un konferences, kas deva iespēju atskatīties uz paveikto, izvērtēt projekta tālāko attīstību, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp iesaistītajām pusēm. Projekta “SCAPE II” ilgums bija plānots 24 mēneši, taču sakarā ar dažādiem ārējiem apstākļiem, projekta realizēšana tika pagarināta par vairākiem mēnešiem. Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.