Informācijai

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa 2018.gada 3.maijā apmeklētājus pieņems no 10:00 – 15:00.

Liepājas pilsētas pašvaldības policijā iesniegumu pieņemšana tiks veikta līdz 16:00.